Ajankohtaista

< Takaisin

Tule mukaan kehittämään nuorten aikuisten kohtaamispaikkaa Kiiminkiin ja Yli-Iihin!

Kohtaamispaikkaa suunnitellaan alueiden 18-35-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole tällä hetkellä työssä tai opiskelemassa. Paikkaa kehitetään yhdessä nuorten, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, järjestötoimijoiden ja yrittäjien kanssa työpajoissa. Työpajat ovat ohjattuja.

Ajat työpajoihin:

1) 3.3.  klo 13-16

2) 28.4. klo 13-16 

3) 26.5. klo 13-16
 
Pajoihin voi osallistua joko etäyhteydellä tai paikan päällä (koronatilanteen salliessa). Kerro myös kavereille ja ota heidät mukaan. lImoittaudu mukaan sähköpostitse marja.pinolehto(at)diak.fi tai puhelimitse 0503242053.

 

Yhdistämö-hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämällä hyvinvointialusta-toimintamalli osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Pilottialueina toimivat Oulun keskusta, Kiiminki ja Yli-Ii.  Kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat 18-35-vuotiaat oululaiset, erityisesti paljon palveluita tarvitsevat nuoret aikuiset sekä heidän kanssaan työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimijat, muut julkiset toimijat sekä järjestöjen työntekijät.  Asiakastyössä hyödynnetään voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja osallistavia työskentelytapoja. 
 
Kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laatua, saavutettavuutta sekä palvelujen yhteentoimivuutta. Kehittämistä toteutetaan työpajoissa, virtuaalisilla alustoilla sekä kehittävän arvoinnin kautta.

www.odl.fi/yhdistamo

Facebook       

Instagram

Tervetuloa!

Jakolinkki