Syynimaan päiväkoti

 • Postiosoite postal Taidonkaari 2 90570 Oulu
 • Puhelin Päiväkodin johtaja Rauni Kortetjärvi cell 044 703 5357
 • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Päiväkodin julkisivukuva

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Syynimaan päiväkoti

Taidonkaari 2
90570 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

 • Tähdenlento p. 044 703 5521
 • Aamurusko p. 044 703 5523
 • Linnunrata p. 044 703 6562
 • Kuunsilta p. 050 597 7124

Päiväkodin johtaja 

Rauni Kortetjärvi
p. 044 703 5357
rauni.kortetjarvi@ouka.fi

Varajohtaja

Seija Nieminen
p. 040 188 3417
seija.nieminen@ouka.fi

Varhaiserityisopettaja

Maarit Hugg 
p.  044 703 5311
maarit.hugg@ouka.fi

Ryhmät

Aamurusko

Ryhmässämme on 12 alle 3-vuotiasta lasta ja siinä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Oppiminen ryhmässä painottuu perushoidon yhteydessä tapahtuvaan aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Ryhmässä toteutetaan omahoitaja työskentely menetelmää. Lapset on jaettu kolmeen pienryhmään ja jokaisella lapsella on omahoitaja.

Pidämme tärkeänä avointa vuorovaikutusta ja luottamuksellisia suhteita vanhempien kanssa. Pienryhmätoiminta mahdollistaa läheisen suhteen luomiseen lapseen.

 Linnunrata

Linnunrata on 3–5-v. lasten kokopäiväryhmä. Ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi apuna on vaihteleva määrä avustavaa henkilökuntaa. Ryhmä on jaettu toiminnallisesti pienryhmiin iän ja kehitystason mukaan. Toimintatapana käytetään mm. leikkiä, liikuntaa, taideilmaisua ja musiikkia.

Lapset huomioidaan yksilöllisesti heidän omien vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Ryhmän toiminnan tavoitteena on lapsen myönteinen minäkuva itsestään sekä kunnioitus itseään, toisia ihmisiä ja luontoa kohtaan. Lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen ja vapaaseen toimintaan ja leikkiin päivittäin.

 

Kuunsilta

Kuunsilta on 1–5-vuotiaiden lasten kokopäiväryhmä ns. sisarusryhmä. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Esiopetusryhmät

Tähdenlento

Tähdenlennon ryhmässä on 21 iältään 3–7-vuotiasta lasta. Tähdenlennossa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Lisäksi apuna on perhepäivähoitaja. Lapset on jaettu pienryhmiin ikä- ja kehitystason mukaisesti. Esiopetusikäiset toimivat sekä omana ryhmänä että nuorempien kanssa.

Lapset huomioidaan yksilöllisesti heidän omien vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että lapsella on myönteinen minäkuva itsestään ja hän arvostaa itseään, toisia ja luontoa.

Ryhmässä toimitaan teema- tai projektityöskentelyn pohjalta. Toimintatapana käytetään mm. leikkiä, liikkumista, taidetta ja ilmaisua. Lapsille annetaan mahdollisuus omiin leikkeihin päivittäin.

Esiopetus

Esiopetusta toteutamme Tähdenlennon ryhmässä esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetusryhmän koko vaihtelee vuosittain. Harjoittelemme vuoden aikana vuorovaikutustaitoja,  äidinkielen,  matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon taitoja sekä kädentaitoja. Leikki on tärkeä osa esiopetusta.

Oulun kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Päiväkotimme

Syynimaan päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Syynimaan kaupunginosassa. Päiväkoti on perustettu vuonna 1989.

Hoitopaikkoja meillä on keskimäärin 66 neljässä lapsiryhmässä.

 

Pihan yhteydessä meillä on luonnontilassa oleva metsäpiha. Kävelymatkan päässä päiväkodista ovat leikkipuisto, metsää, Niittyaron urheilukenttä, Linnanmaan liikunta- ja jäähalli, Yliopiston eläinmuseo ja kasvitieteellinen puutarha.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Syynimaan päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

 

Toiminta-ajatus

Päiväkotimme tarjoaa lapsille turvallisen, kannustavan, iloisen ja erilaisia tunteita sallivan ilmapiirin. Lapsilla on mahdollisuus kasvaa erilaisuutta ymmärtäviksi ja suvaitsevaisiksi.

Toimintamme on monipuolista ja kattaa kaikki oppimisen osa-alueet.   Lapset toimivat pääosin pienryhmissä.

Meille tärkeitä arvoja ovat

 • Hyvinvoiva lapsi, joka on kiinnostunut ympäristöstään ja nauttii leikistä, oppimisesta ja toimii arjessa itselleen sopivin haastein
 • Lapsen tunteiden ilmaisujen hyväksyminen.
 • Toisen ihmisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja tasavertainen kohtelu.
 • Ympäristön ja luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen. Ihminen on osa luontoa.
 • Kuunteleminen ja lasten osallisuus.
 • Lapsen yksilöllisyyden, vahvuuksien ja tarpeiden huomioiminen.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on valinta paremman ympäristön puolesta.

Lasta opetetaan tuntemaan ja arvostamaan oman kotiseutunsa luontoa ja rakennettua ympäristöä mm. tutkimalla luontoa ja tekemällä retkiä lähiympäristöön.

Lasta opetetaan ymmärtämään oman toimintansa vaikutus ympäristöön mm. omien jälkien siistimisellä, tavaroiden paikoilleen laittamisella ja jätteiden lajittelulla.

Osa henkilökunnasta on käynyt Metsä-Mörriohjaajan koulutuksen.

Suvaitsevaisuus

Lapset kasvavat luontevasti monikulttuurisuuteen koska päiväkodissamme on eri kulttuuritaustaisia lapsia. Kunnioitamme eri kulttuuritaustaisten perheiden uskontoon liittyviä asioita huomioimalla ne esimerkiksi ruokailun yhteydessä. Lapsiryhmissä on usein myös eri kulttuuritaustaisia aikuisia työharjoittelussa opiskelemassa suomen kieltä.

 

Liikunta

Päiväkotimme sijainti tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin liikunnallisiin toimintoihin.  Päiväkodin sali on päivittäin  aktiivisessa käytössä. Päiväkodin iso piha tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkumiseen. Kevättalvella saamme myös hiihtoladun päiväkotimme pihalle lumitilanteen niin salliessa. Linnanmaan liikuntahalli ja jäähalli ovat kävelymatkan päässä. Retket lähiympäristöön tuovat mukavaa vaihtelua.

Sijainti kartalla: Syynimaan päiväkoti kartalla

 

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Päiväkotimme ruokalistan löydät täältä.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset