In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Ryhmät Ryhmät

AamuruskoAamurusko

Ryhmässämme on 12 alle 3-vuotiasta lasta ja siinä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Oppiminen ryhmässä painottuu perushoidon yhteydessä tapahtuvaan aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Ryhmässä toteutetaan omahoitaja työskentely menetelmää. Lapset on jaettu kolmeen pienryhmään ja jokaisella lapsella on omahoitaja.

Pidämme tärkeänä avointa vuorovaikutusta ja luottamuksellisia suhteita vanhempien kanssa. Pienryhmätoiminta mahdollistaa läheisen suhteen luomiseen lapseen.

 

Tähdenlento
Tähdenlento


Tähdenlennon ryhmässä on 21 iältään 3–7-vuotiasta lasta.

Tähdenlennossa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Lisäksi apuna on perhepäivähoitaja.

Lapset huomioidaan yksilöllisesti heidän omien vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että lapsella on myönteinen minäkuva itsestään ja hän arvostaa itseään, toisia ja luontoa.

Lapset on jaettu pienryhmiin ikä- ja kehitystason mukaisesti. Esiopetusikäiset toimivat sekä omana ryhmänä että nuorempien kanssa.

Ryhmässä toimitaan teema- tai projektityöskentelyn pohjalta. Toimintatapana käytetään mm. leikkiä, liikkumista, taidetta ja ilmaisua. Lapsille annetaan mahdollisuus omiin leikkeihin päivittäin.
 

Linnunrata
Linnunrata

Linnurata on 3–5-v. lasten kokopäiväryhmä. Ryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Lisäksi apuna on vaihteleva määrä avustavaa henkilökuntaa.

Lapset huomioidaan yksilöllisesti heidän omien vahvuuksien ja tarpeiden mukaan. Ryhmän toiminnan tavoitteena on lapsen myönteinen minäkuva itsestään sekä kunnioitus itseään, toisia ihmisiä ja luontoa kohtaan.

Ryhmä on jaettu toiminnallisesti pienryhmiin iän ja kehitystason mukaan. Toimintatapana käytetään mm. leikkiä, liikuntaa, taideilmaisua ja musiikkia.

Lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen ja vapaaseen toimintaan ja leikkiin päivittäin.
 

. Kuunsilta
Kuunsilta

Kuunsilta on 1–5-vuotiaiden lasten kokopäiväryhmä ns. sisarusryhmä. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.