In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Päiväkotimme tarjoaa lapsille turvallisen, kannustavan, iloisen ja erilaisia tunteita sallivan ilmapiirin. Lapsilla on mahdollisuus kasvaa erilaisuutta ymmärtäviksi ja suvaitsevaisiksi.

Toimintamme on monipuolista ja kattaa kaikki oppimisen osa-alueet.   Lapset toimivat pääosin pienryhmissä.

Meille tärkeitä arvoja ovat:

  • Hyvinvoiva lapsi, joka on kiinnostunut ympäristöstään ja nauttii leikistä, oppimisesta ja toimii arjessa itselleen sopivin haastein
  • Lapsen tunteiden ilmaisujen hyväksyminen.
  • Toisen ihmisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja tasavertainen kohtelu.
  • Ympäristön ja luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen. Ihminen on osa luontoa.
  • Kuunteleminen ja lasten osallisuus.
  • Lapsen yksilöllisyyden, vahvuuksien ja tarpeiden huomioiminen.

Me lajittelemme jätteet

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on valinta paremman ympäristön puolesta.

Lasta opetetaan tuntemaan ja arvostamaan oman kotiseutunsa luontoa ja rakennettua ympäristöä mm. tutkimalla luontoa ja tekemällä retkiä lähiympäristöön.

Lasta opetetaan ymmärtämään oman toimintansa vaikutus ympäristöön mm. omien jälkien siistimisellä, tavaroiden paikoilleen laittamisella ja jätteiden lajittelulla.

Osa henkilökunnasta on käynyt Metsä-Mörri-ohjaaja koulutuksen.

 Suvaitsevaisuus

Lapset kasvavat luontevasti monikulttuurisuuteen koska päiväkodissamme on eri kulttuuritaustaisia lapsia. Kunnioitamme eri kulttuuritaustaisten perheiden uskontoon liittyviä asioita huomioimalla ne esimerkiksi ruokailun yhteydessä. Lapsiryhmissä on usein myös eri kulttuuritaustaisia aikuisia työharjoittelussa opiskelemassa suomen kieltä.

Esiopetus

Esiopetusta toteutamme Tähdenlennon ryhmässä esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetusryhmän koko vaihtelee vuosittain. Harjoittelemme vuoden aikana vuorovaikutustaitoja,  äidinkielen,  matematiikan, ympäristö- ja luonnontiedon taitoja sekä kädentaitoja. Leikki on tärkeä osa esiopetusta.

Liikunta

Päiväkotimme sijainti tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin liikunnallisiin toimintoihin.  Päiväkodin sali on päivittäin  aktiivisessa käytössä. Päiväkodin iso piha tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkumiseen. Kevättalvella saamme myös hiihtoladun päiväkotimme pihalle lumitilanteen niin salliessa. Linnanmaan liikuntahalli ja jäähalli ovat kävelymatkan päässä. Retket lähiympäristöön tuovat mukavaa vaihtelua.