Uutiset

< Takaisin

Oulun taidemuseo tuottaa elämyksiä taidetestaajille

Yhteensä 55 taidelaitosta tai työryhmää on valittu mukaan Suomen Kulttuurirahaston käynnistämään Taidetestaajat-suurhankkeeseen. Oulun taidemuseo on nyt yksi näistä taidelaitoksista. Hankkeeseen valitut kohteet tavoittavat yhteensä jopa 65 000 kahdeksasluokkalaista ja heidän opettajaansa lukuvuonna 2017–18.

Taidealan organisaatiot saivat kesällä 2016 jättää ehdotuksia tavasta, jolla ne haluaisivat olla taidetestaamisen kohteina lukuvuonna 2017–2018. Ehdotuksen jätti 135 taidelaitosta ja -organisaatiota ja näistä 55 on nyt valittu mukaan. Oulun taidemuseon ensi vuoden näyttelyissä on poikkitaiteellisia sisältöjä, jotka tarjoavat oivallisen lisän koulujen opetussuunnitelmiin.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuorten kanssa tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. Yhden lukuvuoden aikana mukaan valitun organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä osa oman maakuntansa kahdeksasluokkalaisista.

Syksyllä 2017 Oulun taidemuseo tarjoaa muun muassa ensimmäisenä taidemuseona Suomessa mahdollisuuden tutustua laajasti ja kansainvälisesti biotaiteeseen.  Suomen Biotaiteen Seura ry:n ja Oulun taidemuseon tuottama kansainvälinen Liitos – Luonto uudessa tarkastelussa -biotaidenäyttely tarkentaa katseen ihmisen luontosuhteeseen, luontoa  koskeviin kollektiivisiin asenteisiin, moderniin ympäristöön ja tieteen ja teknologian tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kanadalaisen kuraattorin Nina Szegledyn kokoamassa näyttelyssä teemaa lähestytään tieteidenvälisesti ja poikkitaiteellisesti. Liitos-näyttelyssä taidetta tarkastellaan kuvataiteiden rinnalla myös luonnontieteiden näkökulmasta, biologian ja kemian ilmiöistä käsin. Perspektiivi on koulumaailmassa erityisen ajankohtainen, koska opetussuunnitelmassa edellytetään oppiainerajojen häivyttämistä ja korostetaan ilmiöpohjaisesta oppimista. Näyttelyyn liittyy keskusteluja, esitelmiä ja työpajoja.

Taidemuseon lisäksi Taidetestaajat-hankkeessa ovat Oulussa mukana myös Oulun musiikkijuhlasäätiö ja Oulun kaupunginteatteri . Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Hanke tavoittaa koko Suomessa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa. Hankkeen budjetti on yhteensä 15–20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Hanketta koordinoi Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto.