Avoinna


Ti–su 10–17
Suljettu 16.1.–2.2.

 

Liput

6€ / 4€ Lue lisää

 

 

Yhteystiedot

Kasarmintie 9,Oulu, Finland
p. 044 703 7471

 

 

Tapahtumat

 

Su 23.4. klo 14
Näyttelyesittely, amanuenssi Elina Vieru

La 29.4. klo 14
Oppilaskonsertti

30.4. Vappuaatto taidemuseolla
klo 15–17 Happy hours, liput 3 €
klo 15–15.50 OK:KO-jazzkvartetti

 

 

 

 

Konservointi

Museoissa suoritettava konservointi jakaantuu ennakoivaan ja varsinaiseen konservointiin sekä restaurointiin. Julkisen taiteen sekä prosenttitaiteen yhteydessä arviointia ja seurantaa tehdään tarvittaessa vuosittain. Konservoinnin määrittelyssä ja toteutuksessa konsultoidaan hyvin usein eri alojen asiantuntijoita. Moderneja materiaaleja sisältävän kohteen materiaalitekniset dokumentit tallennetaan aina konservoinnin arkistoon mahdollisimman autenttisina.

Oulun taidemuseossa konservointi- ja restaurointi käsittää seuraavat toiminnat:

Konservoinnin avulla pyritään turvaamaan taideteoksen säilyminen. Ennakoiva konservointi tarkoittaa sopivien olosuhteiden ja oikeiden säilytystapojen järjestämistä. Taideteosten kosteus-, lämpö-, valo ja muut ympäristöolosuhteet määritellään ja pidetään mahdollisimman vakaina myös lainausten ja siirtojen ajan.

KONSERVOINNIN TYÖKALUT

Varsinainen konservointi tarkoittaa syntyneiden vaurioiden käsittelyä, dokumentointia ja lisävauroitumista hidastavia toimenpiteitä. Päätös tehtävistä toimenpiteistä voidaan tehdä vasta tutkimusmenettelyjen jälkeen. Perinteisten käsityötekniikoiden lisäksi tarvitaan usein erikoistiloja ja -laitteita.

RESTAUROINTI

Restaurointitoimenpiteet ovat yksi konservoinnin osa-alue. Restaurointimenettely valitaan mikäli toimenpide pystytään eettisesti teoksen tapauksessa perustelemaan. Vanha ja uusi materiaali on kyettävä erottamaan ja kaikkien restaurointitoimenpiteiden tulisi olla poistettavissa esinettä vahingoittamatta.

Konservointisivujen kuvat: Päivi Kyllönen-Kunnas