In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Takkurannan koulu Takkurannan koulu

TAKKURANNAN KOULULLA TAPAHTUU

Elokuu

10.8: koulua kaikilla klo 9-12.05

11.8: koulua kaikilla klo 9-12.05

Syyskuu

20.9: valokuvaus

 

Lokakuu

19.10: Koko koulun vanhempainilta, teemana sosiaalinen media

viikko 42: Avoimien ovien viikko-tervetuloa tutustumaan koulutyöskentelyyn 

viikko 43: Syysloma

Marraskuu

 

Joulukuu

2.12: Koulupäivä kaikilla oppilailla klo 8.50-11.00 

          -itsenäisyyspäiväjuhla klo 9.00

          -joulumyyjäiset klo 10 alkaen

 

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ajankohtaista koulujen alkaessa 10. elokuuta

 

Koulutyö Oulun peruskouluissa ja lukioissa alkaa jälleen keskiviikkona 10. elokuuta. Uusia ekaluokkalaisia astelee koulutielle Oulussa noin 2750, noin 150 enemmän kuin vuosi sitten.

Peruskoululaisia on alkavana lukuvuonna noin 300 enemmän kuin viime lukuvuonna. Kasvusta suurin osa kohdistuu Ritaharjun ja Metsokankaan kouluihin, joissa molemmissa oppilasmäärä kasvaa noin sadalla. Uusia lukiolaisia aloittaa Oulun lukioissa 1400.

Koulun aloitusajan voi tarkistaa kevättodistuksesta, koulun kotisivuilta tai koulun kansliasta.

Kuusivuotiaiden esiopetus käynnistyy Oulussa 15. elokuuta. Lue lisää esiopetuksesta.

 

Peruskorjauksia käynnissä

Pöllönkankaan koulun yläluokkalaiset käyvät oman koulun peruskorjauksen takia lukuvuoden 2016-17 koulua entisen Oulunsuun koulun tiloissa. Oppilaat kuljetetaan väliaikaistiloihin.  Alakoulun peruskorjaus on valmistunut tänä kesänä.

Pitkäkankaan koulun 3-vuotinen peruskorjaus on alkanut alaluokkien tilojen osalta tänä kesänä. Alkavana lukuvuonna 1.-2. luokkien oppilaat käyvät koulua Pitkäkankaan koulussa, 3.-5.-luokkalaiset kuljetetaan entiseen Patamäen kouluun ja 6.-luokkalaiset opiskelevat Oulunsalon Kirkonkylän koulussa. Yläluokat jatkavat normaalisti omassa koulussaan.

Pohjankartanon koulu, Madetojan musiikkilukio ja Oulu-opisto käyttävät Pohjankartanon koulurakennuksen perusparannuksen takia edelleen myös entisen Karjasillan koulun tiloja. Peruskorjauksessa on Pohjankartanon koulun B-siipi.


Uusia tiloja valmistunut ja rakennetaan

Metsokankaan ja Ritaharjun koulujen ns. moduulikoulut ovat valmistuneet. Molempiin mahtuu 400 oppilasta.

Talvikankaan koulun uudisrakennus on rakenteilla ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Hiukkavaaran monitoimitalon rakentaminen on alkanut. Monitoimitaloon valmistuu elokuuksi 2017 tilat päiväkodille ja  yhtenäiselle peruskoululle.

 

Iltapäivätoimintaa eri puolilla kaupunkia

Iltapäivätoimintaa tarjotaan eri puolilla kaupunkia  1. ja 2. luokan oppilaille sekä 3.–9. luokan oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaryhmiä aloittaa 14 vähemmän kuin viime syksynä. Muodostettuihin ryhmiin on pystytty sijoittamaan kaikki hakuaikana toimintapaikkaa hakeneet 1. luokan oppilaat. Lisäksi ryhmiin on pystytty sijoittamaan jonkin verran 2. luokan oppilaita sekä muutamia 3.-9. luokkien erityisen tuen oppilaita.

Iltapäivätoimintaan on myönnetty paikka 1577 oppilaalle, paikkaa jonottaa 521 oppilasta. Kesän aikana on tullut jonkin verran peruutuksia, ja parhaillaan täytetään vapautuneita paikkoja jonossa olevilla lapsilla.

Iltapäivätoiminnassa aloittaa ensi viikolla noin 1600 lasta ja jonoon jää noin 500 lasta. Viime syksynä toiminnassa aloitti noin 2000 lasta ja jonossa oli reilu 100 lasta.

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tarve vähentynyt

Etupäässä maahanmuuttajataustaisille suunnattua perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan Oulussa lukukauden alkaessa 13 ryhmässä: kuudessa alakouluryhmässä ja seitsemässä yläkouluryhmässä. Viime keväänä ryhmiä oli 17: kuusi ryhmää alakouluissa ja 11 ryhmää yläkouluissa. Oulun kaupunki on varautunut oppilasmäärän kasvuun ja pystyy reagoimaan siihen tarvittaessa nopeasti.

Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä. Opetus tapahtuu suomen kielellä. Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita.

 

Uudet opetussuunnitelmat käyttöön

Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen opetukseen siirrytään Suomen kouluissa tästä syksystä alkaen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön esiopetuksessa, perusopetuksen 1.-6. luokilla ja lukiossa. Yläkoulun luokat 7.-9. siirtyvät opiskelemaan uusien opetussuunnitelmien mukaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen.
 

Vinkkejä ilman opiskelupaikkaa jääneille

Ilman opiskelupaikkaa -oppaisiin on koottu tietoa peruskoulun ja lukion jälkeisistä mahdollisuuksista. Oma oppaansa on peruskoulun päättäneille ja lukiosta valmistuneille.

Oppaista löytyy tietoa jatko-opinnoista, työnhausta ja alle 30-vuotiaille suunnatusta palveluista. Oppaissa kerrotaan mm. Byströmin nuorten palveluista, etsivästä nuorisotyöstä, Työpörssin työkokeilupaikoista sekä nuorten työpajoista. Oppaasta saa myös apua mahdollisen välivuoden hyödyntämiseen. 
 

Oulun peruskoulujen ja lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-17

Iltapäivätoimintaryhmät lukuvuonna 2016-17

Oulun peruskoulujen yhteystiedot