Lisää sivun otsikko

Järjestyssäännöt

Käyttäydyn ystävällisesti, kohteliaasti ja rehellisesti. Tervehdin kaikkia iloisesti. 

 1. En kiusaa enkä salli kiusaamista. Kerron aikuisille, jos tiedän kiusaamisesta. 
 2. Noudatan koulun aikuisten ohjeita. Kunnioitan toisia. 
 3. Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä sekä kodin ja koulun antamia ohjeita. 
 4. Tulen kouluun ajoissa. Säilytän kulkuvälineeni sille varatulla paikalla. 
 5.  Käytän vain asiaan kuuluvaa ovea. Menen rauhallisesti sisälle, kun kello soi. 
 6. Riisun jalkineet ja ulkovaatteet niille varatuille paikoille hyvään järjestykseen ja menen reippaasti meluamatta luokkaani. 
 7. Säilytän puhelintani äänettömällä koko koulupäivän ajan omassa repussani. Käytän puhelinta vain aikuisen luvalla. 
 8. Koulun sisällä liikun hillitysti ottaen muut huomioon. 
 9. Oppitunnin aikana keskityn toisia häiritsemättä omaan työhöni opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Suoritan annetut tehtävät mahdollisimman hyvin. 
 10. Välitunnilla noudatan koulun välituntisääntöjä. 
 11. Ruokailussa noudatan ruokailusääntöjä. 
 12. Koulun alueelta poistun kouluaikana vain opettajan luvalla 
 13. En turmele enkä ota käyttööni luvatta koulun tai toisen omaisuutta. Mikäli vastoin sääntöjä toimiessani rikon jotain, korvaan sen. 
 14. Pyrin omalta osaltani kaikin tavoin säilyttämään työrauhan ja viihtyvyyden koulussamme. 
 15. En ole aiheetta poissa koulusta. Sovin korvaavat tehtävät opettajien kanssa. 
 16. Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käyttö ja tuominen koulun alueelle on kielletty. 
 17. Teräaseiden ja muiden vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty. 
 18. Oppilaalla on velvollisuus pyydettäessä luovuttaa häiritsevä tai kielletty esine/aine opettajalle/rehtorille 

 

 

Teen parhaani viihtyisyyden ja työrauhan saavuttamiseksi koulussamme. Jos kuulen oppilasta tai koulua kohtaan kohdistuvasta uhasta tai vahingonteosta, ilmoitan siitä aikuisille. 
 
 
Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa erilaisia toimenpiteitä opettajan harkinnan mukaan, koulun sovittujen rangaistuskäytänteiden mukaan.