Lisää sivun otsikko Lisää sivun otsikko

Järjestyssäännöt

1. Käyttäydyn ystävällisesti, kohteliaasti ja rehellisesti. Tervehdin kaikkia iloisesti.

2. Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä sekä kodin ja koulun antamia ohjeita.

3. Tulen kouluun ajoissa. Käytän vain asiaan kuuluvaa ovea.

4. Säilytän polkupyöräni sille varatulla paikalla.

5. Riisun jalkineet ja ulkovaatteet niille varatuille paikoille hyvään järjestykseen ja menen reippaasti meluamatta luokkaani.

6. Koulun sisällä liikun hillitysti ottaen muut huomioon.

7. Oppitunnin aikana keskityn toisia häiritsemättä omaan työhöni opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Välitunneilla noudatan koulun välituntisääntöjä.

9. Koulun alueelta poistun kouluaikana vain opettajan luvalla.

10. En turmele enkä ota käyttööni luvatta koulun tai toisen omaisuutta. Mikäli vastoin sääntöjä toimiessani rikon jotain, korvaan sen.

11. Pyrin omalta osaltani kaikin tavoin säilyttämään työrauhan ja viihtyvyyden koulussamme.

12. Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden käyttö ja tuominen koulun alueelle on kielletty.

13. Teräaseiden ja muiden vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty.

14. Oppilaalla on velvollisuus pyydettäessä luovuttaa häiritsevä tai kielletty esine/aine opettajalle/rehtorille.

 

Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa erilaisia toimenpiteitä opettajan harkinnan mukaan, koulun sovittujen rangaistuskäytänteiden mukaisesti.