Oulun kaupungin kiusaamisen vastainen suunnitelma

Tästä linkistä pääset tarkastelemaan Oululn kaupungin kiusaamisen vastaista suunnitelmaa.

 

Kiva-koulu ohjelma

 

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella. KiVa Koulu -ohjelman käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa noin 90 % Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista. Kiviniemen koulu on vahvasti mukana hankkeessa.

Koulumme KiVa-yhteyshenkilö on Elina Ranta

 

Lisätietoa KiVa-projektista www.kivakoulu.fi

KiVa Koulu-ohjelman vanhempien opas

 

Verso-ohjelma

 

 

Verso eli vertaissovittelu on osa Kiviniemen kiusaamisen ehkäisyohjelmaa. 

Sovittelu pohjaa restoratiiviseen lähestymistapaan, jossa on kyse ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomioon ottavasta konfliktien hallintamenettelystä. Verso eli vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat riidan osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Vertaissovittelijat ohjaavat keskustelua, jossa osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia molemmille sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla riidan osapuolet etenevät niin halutessaan kirjalliseen sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Mikäli osapuolet eivät löydä molemmille sopivaa ratkaisua, asian käsittely siirtyy koulun aikuisten vastuulle. 

Sovittelutoiminta tukee muita koulussa olemassa olevia puuttumisen menetelmiä ja antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen käsittelyn toteuttamiseen. Tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhain mieltä pahoittavaan toimintaan ja ehkäistä isompien konfliktien syntymistä. Sovittelutoimintaa ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi, joka arvioi kunkin tilanteen soveltuvuuden vertaissovitteluun ja vastaa siitä, että koko sovittelun prosessi käydään läpi. 

Päiväkodissa tai koulussa jo varhain opittu sovittelun taito vähentää tutkitusti häiriökäyttäytymistä ja mallintaa myönteistä sosiaalista konfliktinhallintaa myös myöhemmässä elämässä. Perusteet sovittelutoiminnalle oppilaitoksissa löytyvät muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Lapsen vahva toimijuus omien riitatilanteiden käsittelyssä ja ratkaisussa on lasten oikeuksien sopimuksen mukaista.

Lisätietoa VERSO-ohjelmasta, vertaissovittelusta ja tuoreimmista tutkimustuloksista löydät VERSO-ohjelman verkkosivuilta.

www.sovittelu.com/vertaissovittelu.

Sovittelijaopettaja: Tommi Nurmesjärvi
Vertaisovittelijoiden ohjaamisesta vastaavat opettajat:  Tommi Nurmesjärvi ja Soili Liukkonen