Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa koulun tarjoamia oppilashuollon palveluita. Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat osa koulun oppilashuoltoryhmää ja he toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan huoltajien kanssa. Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät yksilöiden ja ryhmien kanssa.
 
 

Koulukuraattori

 
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan esimerkiksi koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti tai huoltajien, opettajan tai muun henkilön suosittelemana keskustelemaan koulukuraattorin kanssa. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai wilma-viestien kautta.
 
Koulukuraattori Susanna Vehkaperä
p.040 662 4781
susanna.vehkapera(at)pohde.fi
 

Koulupsykologi

 
Koulullamme ei ole tällä hetkellä koulupsykologia.