Takkurannan koulun kulttuuriopetuksen suunnitelma 

Päivitetty 2018 

 

Kulttuuriopetuksen tavoitteet: 

 

  • - mahdollistaa tasa-arvoinen kulttuuriopetus kaikille oppilaille  
  • - vahvistaa peruskoulun aikana oppilaan kulttuurista yleissivistystä  

  • - tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin muodostumista 

  • - kehittää oppilaan luovuutta, mielikuvitusta ja itsetuntoa 

  • - vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä 

  • - opettaa havainnoimaan ja aistimaan ympäristöään ja ilmaisemaan itseään 

  • - tutustuttaa oppilas lähiympäristön kulttuurilaitoksiin ja -toimijoihin 

 

 

Tummennetulla kirjoitetut on poimittu Oulun kaupungin kulttuuripolusta.  

 

 

 

Koulun kulttuuriopetuksen pääsisällöt 

 

Koulun kulttuuriopetuksen toteutus 

Kulttuurin tai taiteen ala 

 

Mitä ja miten toteutetaan koulussamme (esim. teema/sisältö ja niiden mahdolliset painotukset, toimintatavat, yhteistyökumppanit jne.) 

 

Arkkitehtuuri, muotoilu ja kädentaidot 

 

 

 

Hyödynnetään koulukohtaisia käsityön- ja kuvataiteen opsin sisältöjä. 

 

Hyödynnetään koulun lähiympäristöä ja tiloja taiteen tekemisessä ja ymmärtämisessä. Esim. koulun piha sekä sisätilat ja lähimetsät. 

 

5. lk. Tutustutaan ympäristötaiteeseen esim. talvitaide. 

Esittävät taiteet ja musiikki (mm. draama, teatteri, tanssi, sirkus) 

 

 

1-5. lk. Kerran lukuvuodessa koululle tilataan kulttuuriesitys. 

 

1-5 lk. Temppuradat 

 

1-3. lk. Teatteriesitys koululla jonkun ammattiteatterin/esiintyjän järjestämänä.  

 

4. lk. Pyritään tarjoamaan oppilaille klassisen musiikin konsertti (esim. Oulu sinfonia, Tutti juttu tai klassisen musiikin kouluvierailu) 

 

4-6. lk. Orkesteriesitys koululla Ammattiorkesteri käy vähintään kerran kolmessa vuodessa esiintymässä 4-6. luokkalaisille.  

 

Juhlat, tapahtumat ja kulttuuriperintö 

 

 

 

1-2. lk. Perinneleikit ja -pelit.  

 

1-5. lk. Oppilailla mahdollista tehdä omia esityksiä koulun juhlissa ja tapahtumissa esim. Takkulinnassa tapahtuu.  

 

1-5. lk. Luottamusoppilaiden järjestämä kulttuuritapahtuma koko koululle. 

 

1-5. lk. Osallistuminen koulun juhliin.  

 

1-5. lk.  Yhteistyöseurakunnan kanssa joulu- ja kevätkirkko.  

 

1-5. lk. Teematapahtumat esim. ystävänpäivä, vappu, halloween ja väriviikko. 

 

1-2. lk. Kulttuuriperintöön tutustuminen. Vierailu lähialueen museoon, esim. Oravan koulumuseoon, Pohjois-Pohjanmaan museoon, tai Kiviniemen rannan kalastusmuseoon.  

 

3. lk. Kirkkoon tutustuminen 

 

4. lk. Pohjois-Pohjanmaan museoon ja kulttuurikohteeseen tutustuminen (Okko-kyyti) 

 

5. lk. Kierikkikeskus 

 

5. lk. Oulun taidemuseolla tai keskustan omavalintaisessa kulttuurikohteessa vierailu esim. teatterissa.  

Sanataide ja media  

(mm. kirjallisuus, elokuva, pelit, uudet & vanhat mediat) 

 

 

1-5. lk. Kirjallisuusdiplomin suorittamiseen kannustaminen 

 

1-5. lk. Lokakuu on lukukuu vaihtuvin teemoin. Huhtikuussa vietetään lukuviikkoa. 

 

1-5. lk. Osallistuminen valtakunnalliseen sanomalehtiviikkoon. 

 

1. lk. Vierailu kirjastossa/-autossa, kirjaston käytön opettelu ja kirjastoon tutustuminen.  

 

3. lk. Kirjavinkkaus, koulujen elokuvaviikkoon osallistuminen 

 

5. lk. Tiedonhaun opettelu Outi-verkkokirjastossa.  

Visuaaliset taiteet 

(mm. maalaustaide, sarjakuva, valokuva) 

 

 

1-5. lk. Koulu osallistuu Oulun koulun Kohina-lehden tekemiseen.  

 

1-5. lk. Oman koulun kuvataide- ja käsityönäyttelyt 

 

Hyödynnetään koulukohtaisia käsityön- ja kuvataiteen opetussuunnitelman sisältöjä. 

 

Hyödynnetään koulun lähiympäristöä ja tiloja taiteen tekemisessä ja ymmärtämisessä. Esim. koulun piha sekä sisätilat, merenranta ja lähimetsät. 

 

 

 

Koulukohtainen kulttuuriopetuksen suunnitelma toimii pohjana vuosittaiselle tarkemmalle kulttuuriopetuksen suunnittelulle koululla. Tarkemmassa suunnittelussa on hyvä huomioida esim. mitä tarkempia teemoja/sisältöjä valitaan, oppiaine- ja/tai ops-yhteydet, toimintatavat, luokka-asteet, ajankohta, vastuuhenkilöt, yhteistyökumppanit jne. Oulun kaupungin tarjoama Oppilaan kulttuuripolku  otetaan huomioon koulun luokkatasojen lukuvuoden kulttuuriopetusta suunniteltaessa.