Oppilaan arviointi on muuttunut

 

Opetussuunnitelmaan on tullut muutoksia arvioinnin osalta. Olemme koonneet muutokset tähän pääpiirteissään. Kehityskeskustelussa opettajalta voi kysyä lisätietoa tai voitte halutessanne katsoa Oulun kaupungin arvioinnin ABC:stä opetussuunnitelmasivulta. Alakoulun ABC on sinne jo päivitetty ja yläkoulun vastaava versio on merkitty alkusyksystä päivittyvän.

 

Oppiaineen arviointi perustuu koko lukuvuoden aikaiseen osaamiseen ja työskentelyyn. Opetussuunnitelma määrittää oppiaineeseen asetetut tavoitteet jokaiselle vuosiluokalle. Työskentelytaitoa ei enää arvioida erikseen, vaan ne ovat osa koko oppiaineen arviointia. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Käyttäytyminen arvioidaan erikseen ja käyttäytymisen arvioinnissa on mukana kaikki oppilasta opettavat opettajat.

 

Arvioinnin pääpiirteet vuosiluokittain:

Kehityskeskustelut vuosiluokilla 1-9:
- kehityskeskustelu käydään syyskuun loppuun mennessä vuosiluokilla 1-4.
- kehityskeskustelu käydään syyslomaan mennessä vuosiluokilla 5-9.
- huoltajan läsnäolo vapaaehtoinen.
- määritellään yhdessä koulunkäyntiin liittyvä tavoite.
- keskustellaan vuosiluokan yleisistä tavoitteista.
- vuosiluokilla 1 ja 7 tarjotaan mahdollisuus Lapset puheeksi-keskusteluun.

 

Välitodistukset:
- Vuosiluokilla 1-4 väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna tammikuun aikana. (ei välitodistusta). Huoltaja on mukana arviointikeskustelussa.
- Vuosiluokilla 5-9 oppilaat saavat välitodistuksen.

 

Lukuvuositodistukset keväällä:
1.luokka

- kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- äidinkielessä ja matematiikassa neliportainen asteikko (aloittelevasti, kohtalaisesti, hyvin, erinomaisesti) ja lisäksi sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä sanallinen arviointi liitteenä.

2.luokka
- kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- äidinkielessä, A1-kielessä ja matematiikassa neliportainen asteikko (aloittelevasti, kohtalaisesti, hyvin, erinomaisesti) ja lisäksi sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä sanallinen arviointi liitteenä.

3.luokka
- kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- kaikissa oppiaineissa neliportainen asteikko (aloittelevasti, kohtalaisesti, hyvin, erinomaisesti).
- äidinkielessä, A1-kielessä ja matematiikassa lisänä sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä sanallinen arviointi liitteenä.

4.luokka
- kaikissa aineissa numeroarvosanat. 
- äidinkielessä, A1-kielessä ja matematiikassa lisänä sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä numeroarvosana.

5-8.luokat
- väli- ja lukuvuositodistuksessa numeroarviointi.
- käyttäytymisestä numeroarviointi.

9.luokka
- välitodistuksessa ja päättöarvioinnissa numeroarviointi.
- käyttäytymisestä numeroarviointi välitodistuksessa ja päättötodistuksessa liitteenä pyydettäessä. 
- päättötodistuksessa näkyy oppilaan arvosanat 7.luokalta niissä taito-ja taideaineissa, joita hänellä ei ole vuosiluokilla 8-9 valinnaisaineina.

 

Kodin ja koulun kohtaamiset - Kehityskeskustelut

Oppilaan, huoltajan ja opettajan väliset kehityskeskustelut ovat alkaneet ja jatkuvat syyslomaan saakka. Keskustelut, joissa huoltaja on mukana, käydään ensisijaisesti etäyhteydellä. Vain perustellusta syystä voidaan keskustelu käydä koulun tiloissa. Takkurannan koululla ensisijainen etäyhteysväline on Teams. Mikäli sen kautta yhteys ei jostakin syystä onnistu, niin siinä tapauksessa myös normaali puhelinyhteys on mahdollinen (ei WhatsApp). Tarkemmat järjestelyt keskusteluista tulette sopimaan suoraan lapsenne opettajan kanssa.