Kaikki Takkurannan koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, jonka edustajina toimivat luokkien luottamusoppilaat.  Jokaisesta luokasta valitaan syksyisin kaksi luottamusoppilasta hoitamaan oppilaiden asioita ja tekemään Takkurannan koulusta entistäkin parempaa koulua.

Luottamusoppilastoiminnassa harjoitellaan yhteisten asioiden hoitoa monella eri tavalla. Kokoonnumme säännöllisesti kerran kuussa.  Kokoontumisissa harjoittelemme kokouskäytäntöjä; kokousta johtaa luottamusoppilaiden puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitää sihteeri. Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan luottamusoppilaiden keskuudesta ensimmäisessä kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitsemme joka kokouksessa uudestaan, jotta tätä tehtävää pääsisivät harjoittelemaan mahdollisimman monet. Luottamusoppilaille voidaan tuoda päätettäväksi oppilaita koskevia asioita tai luottamusoppilaat voivat valmistella esitykset, joista päätös tehdään luokissa. Luottamusoppilaat myös järjestävät koko koululle tapahtumia lukuvuoden aikana.

 

Luottamusoppilaiden ohjaajana toimivat Terhi Pätsi ja Jukka Kähkönen