Rehtorin terveiset

Terveisiä koulusta. Lasten ja opettajien mielestä syyslukukausi on edennyt syyslomaan nopeasti. Loma oli hyvin ansaittu. Seuraavaksi on aika keskittyä Suomi 100-juhlavuoden huipennuksiin. Niistä tärkein on 2.12. vietettävä itsenäisyysjuhla koululla. Tämä päivä on kaikkien oululaisten peruskoululaisten virallinen koulupäivä. Kutsumme teidät huoltajat kanssamme merkittävään juhlaan.

 

 

Koulumme vision "Mahdollistamme onnellisuutta yhdessä tekemällä” mukaisesti yhdessä tekeminen on näkynyt koulun arjessa iloisena asiana joka päivä. Itsenäisyyden juhlammekin rakentuu eri ikäisten lasten yhdessä valmistamiin ohjelmiin. Yhteisen vanhempainillan aihe oli sosiaalinen media. Lasten keskuudessa sosiaalisen meidän keskustelu on kirvoittanut aktiivista keskustelua. Lapsille aihe on erittäin tärkeä eivätkä he malta lopettaa, kun aiheesta aloitetaan keskustelu. Lukuisat asiat mietityttävät lasten mielissä sosiaalisessa mediassa toimimisesta. Meidän aikuisten on tärkeä kulkea lasten rinnalla kasvun tiellä, teidän siellä kotona ja meidän täällä koulussa. Kasvun tukeminen on perusopetuslain ensimmäinen tavoite, tiedolliset tavoitteet tulevat vasta kolmantena.

 

 

Heti ensimmäisten koulupäivien aikana olemme kiinnittäneet huomiota koulumme ilmapiiriin. Kiusaamista emme hyväksy ja harjoittelemme kohtaamaan toisemme ystävällisesti ja kunnioittaen. Toivon, että jokainen Takkurannan koululla työskentelevä, iso tai pieni, voi tulla turvallisin mielin jokaisena aamuna aloittamaan päivänsä ja kulkea koulumatkansa rauhallisella mielellä. Tässä yhteisessä ponnistelussa te huoltajat olette avainasemassa. Lasta tulee kuunnella herkällä korvalla, jotta pääsemme ajoissa puuttumaan ei-toivottuun toimintaan. Yhteistyö on voimaa. Koulupoliisi Merja Rasinkangas otti Kalevassa kantaa kouluissa lisääntyneeseen väkivaltaan. Koulupoliisin huoli on aiheellinen. Koulu hoitaa oman osuutensa toimintakulttuurinsa, ohjeiden, sääntöjen, koulun aikuisten toiminnan, lasten vaikuttamisen sekä kotien kanssa tehtävän yhteistyön kautta turvallisesta kasvuympäristöstä arjessa. Kaupungin tasolla on kuitenkin parannettavaa, jotta jokaisen oululaisen koululaisen koulupäivä on turvallinen ja oppiminen voi tapahtua ilman häiriötekijöitä.

 

Meillä on yhteinen informatiivinen ongelma. Lapset puhuvat, että opettaja huutavat, ragettavat. Olen usein ollut tilanteissa henkilökohtaisesti paikalla näkemässä tapahtuman. Opettaja on puhunut tiukasti, kun oppilas on tahallaan rikkonut yhteisiä sopimuksia, opettaja ei ole huutanut tilanteessa. Lapsi on kuitenkin myöhemmin selittänyt, että hänelle huudettiin. Meidän koulun aikuiset eivät huuda, puhuvat kyllä tiukasti tarvittaessa.

 

Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Opettajat ovat innolla tarttuneet työhön. Opetussuunnitelmaa kehitetään arjessa jokaisena päivänä. Se on jatkuva ja muuttuva prosessi.

 

Olemme rakentaneet uudet opetussuunnitelman mukaista koulumme arvopohjaa yhteistyössä koulun aikuisten ja lasten kanssa. Te olette olleet omalta osaltanne eri vaiheissa mukana, joko koko kaupungin prosesseissa tai meidän omissa. Tärkeintä koulumme arvoissa on se, että ne näkyvät koulumme arjessa ihan joka hetki.

 

Oppimisen arviointi on asia, joka muuttuu eniten uuden opetussuunnitelman myötä. Väliarviointitodistus jäi jo viime lukuvuonna pois ja kävimme teidän kanssanne arviointikeskustelun joulu-tammikuun aikana. Oppilas oli mukana keskustelussa. Tänä syksynä panostimme kehityskeskusteluun, jolla pohjustetaan koko lukuvuoden arviointia. On erittäin tärkeää, että huoltajat ovat aktiivisesti mukana koko prosessissa sen eri vaiheissa. Jokainen osa-alue on tärkeä. Seuraavaksi haluamme tavata teidät arviointikeskustelussa tammikuussa. Arviointi on muuttunut todella paljon uudessa opetussuunnitelmassa.

 

Uuden opetussuunnitelman hengen tulee onnistuessaan näkyä selkeästi sinne kotiin päin. Oppiaineen ulkoa oppiminen sisältöjen osalta ei voi enää olla keskeisin tavoite vaan opiskelussa mennään taito edellä vuorovaikutustaitoja harjoitellen yhdessä digitaalisen oppimisympäristön hyödyntämisen kautta. Edelleen on olemassa tiettyjä perustaitoja ja ilmiöitä, joiden oppimisen ja ymmärtämisen pohjalle rakennamme yleissivistystä. Näiden rinnalle on kuitenkin tullut taitoja, joiden avulla on helpompi löytää oma paikka yhteiskunnassa. Koulun yksi tärkeimmistä perustehtävistä on auttaa lasta löytämään lahjansa ja vahvuutensa.

 

Lapsen kasvun tukemisen tärkeänä perustana on se, että koti ja koulu tekevät yhteistyötä. Molemmilla on tässä tärkeässä prosessissa oma roolinsa, mutta ilman yhteistyötä se ei onnistu. Meidän on tärkeä keskustella avoimesti toistemme kanssa. Wilma olkoon informaatiokanava, jota on tärkeä seurata aktiivisesti kotona ja koulussa, mutta keskustelu tulee käydä toistemme näkemyksiä kunnioittaen kasvotusten. Näin voimme paremmin tarkistaa, olemmeko ymmärtäneet toisemme oikein. Toivon näkeväni teidät, arvoisat huoltajat, runsain joukoin yhteisissä tapaamisissa, vanhempainilloissa, arviointiin liittyvissä keskusteluissa sekä itsenäisyyden juhlissa 2.12.

Koulussa on innostunut yhdessä tekemisen ilmapiiri.

 

Yhteistyöterveisin

 

Seija Ländén

rehtori