Takkurannan koulun vastuullisuussuunnitelma

 

(L1 AJATTELU JA OPPIMINEN ja L6 TYÖELÄMÄTAIDOT ja YRITTÄJYYS) 
”Teen parhaani. Opin itseäni varten. Kaikella tekemisellä on merkitys.” 

 

 •  Opettelen hoitamaan minulle annettuja tehtäviä aikuisen opastuksessa.
 • Uskallan kokeilla, teen virheitä ja pyydän apua, jotta opin.  (Aikuinen valitsee sopivat tehtävät. Aikuinen suunnittelee tehtäville aikataulun. Aikuinen auttaa kotitehtävien merkitsemisessä ja muistamisessa.)

 

 • Huolehdin minulle annetuista tehtävistä aikuisen opastuksessa. Tiedän oppimisen vaativan aikaa ja työtä. (Oppilaiden kanssa sovitaan toimintatavat, jotka auttavat tehtävien huolehtimisessa.)

 

 • Huolehdin minulle annetuista tehtävistä. Toimin oma-aloitteisesti ja sinnikkäästi.  (Opettelen valitsemaan itselleni sopivia ja oppimistani edistäviä toimimistapoja.) 

 

 • Ymmärrän vastuuni omasta oppimisestani. Osaan valita itselleni sopivia tapoja toimia, jotka edistävät omaa oppimistani. 

 

 

 (L3 ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT ) 
Kasvan koululaiseksi, apunani kodin ja koulun väki. 

 

 •      Puen ulkovaatteet. 
 • Tunnistan omat tavarani ja harjoittelen niistä huolehtimista.
 • Löydän oman luokkani. Harjoittelen toimimaan yhteisissä tiloissa aikuisen ohjaamana. (jono, oma paikka, naulakkopaikka, pyöräpaikka, ruokailupaikka, Sali, oppitunti, juhla).
 • Pakkaan liikuntavarustuksen kotiväen avustuksella. Tuon liikuntavarusteet oikeana päivänä kouluun. Harjoittelen liikuntavarustuksen pukemista (paikka, peseytyminen, aika). 
 • Valitsen turvallisen koulureitin kotiväen kanssa. Harjoittelen kulkemaan sitä kävellen tai pyörällä.
 • Harjoittelen koulupäivän rytmin mukaan toimimista (koulun aloitusaika, välitunnille meno, välitunnilta sisään, ryhmässä siirtymiset, ruokailuaikataulu).  

 

 

 

 • Huolehdin omista tavaroistani. 
 • Huolehdin yhteisistä tavaroista aikuisen ohjeistuksessa (Ne pysyvät ehjinä.  Ne ovat seuraavalle käyttövalmiina. Ne ovat oikeilla paikoilla.)
 • Toimin yhteisissä tiloissa aikuisen ohjaamana.
 • Puen säänmukaiset ulkovaatteet ohjeistuksen mukaan.
 • Pakkaan ja puen liikuntavarustuksen ohjeistuksen mukaan. 
 • Liikun turvallisesti lähiympäristössäni kävellen ja pyöräillen.
 • Toimin viivyttelemättä koulupäivän rytmissä aikuisen ohjeistuksella. 

 

 • Osaan huolehtia ja käyttää yhteisiä tavaroita aikuisen opastuksella. 
 • Osaan toimia yhteisissä tiloissa sovituilla tavoilla. 
 • Osaan valita vuodenaikaan sopivan ulkovarustuksen. 
 • Pakkaan ja puen oikean liikuntavarustuksen. 
 • Osaan liikkua turvallisesti kävellen ja pyöräillen reitistä riippumatta. 
 • Toimin viivyttelemättä koulupäivän rytmissä. 

 

 

 • Osaan huolehtia ja käyttää yhteisiä tavaroita oma-aloitteisesti. 
 • Osaan toimia yhteisissä tiloissa tilanteen vaatimalla tavalla (tilan, tavaroiden ja toisten ihmisten kunnioittaminen). 
 • Osaan valita toimintaani tarkoituksen mukaisen tilan.  
 •  Osaan valita itselleni sopivan vaatetuksen ja varustuksen (liikuntatunnit, retket, juhlat, ulkovälitunnit, koulupäivä jne.).
 • Tiedostan liikenteessä liikkumiseni vaikutuksen muihin tiellä liikkujiin ja toimin siksi vastuullisesti.
 • Olen vastuullinen ajankäyttäjä ja tiedostan toimintani vaikutuksen koulupäivän rytmiin. 

 

 
(L2 KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU) 

Arvostava ja ystävällinen käytös, hyvät tavat  

 

 • Harjoittelen toimimaan ryhmän jäsenenä aikuisten opastuksella - minusta tulee me. (ilmaiseminen, puhuminen, kuunteleminen, monenlaisten ihmisten kanssa toimiminen)
 • Harjoittelen tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita. 
 • Harjoittelen käyttämään oikeita aterimia. Harjoittelen ruokailemaan siististi.
 • Ruokailen omalla paikallani. Maistelen kaikkea, mitä on tarjolla. Opettelen syömään riittävästi.  

Kaikki nämä aikuisen opastuksessa. 

1. En kiusaa. Kerron aina aikuiselle, jos minua kiusataan.

 • Harjoittelen puhumaan ystävällisesti (määrä, voimakkuus, sanavalinnat) ja toiset huomioon ottaen aikuisen opastuksessa. 
 • Harjoittelen tervehtimistä ja tervehtimiseen vastaamista. Harjoittelen kutsumaan koulun aikuisia sovitulla tavalla. 

 

2. Harjoittelen toimimaan erilaisissa ryhmissä aikuisen ohjeistuksen mukaan.

 • Harjoittelen kertomaan tunteista. Harjoittelen aikuisen opastuksessa löytämään sopivia keinoja käsitellä tunteitani. Harjoittelen huomioimaan toisten tunteita.
 • Käytän aterimia tarkoituksenmukaisesti. Harjoittelen ruokailemaan siististi ja rauhallisesti. Harjoittelen sopivan annoksen kokoamista. Vältän ruoan jättämistä.
 • En kiusaa. Kerron havaitsemastani kiusaamisesta aikuiselle.
 • Tervehdin ja vastaan tervehdykseen oma-aloitteisesti. Kutsun koulun aikuisia sovitulla tavalla. 

 

 3. Harjoittelen vaikuttamaan erilaisissa ryhmissä aikuisen ohjeistuksen mukaan. 

 • Harjoittelen kertomaan tunteista. Harjoittelen löytämään sopivia keinoja käsitellä tunteitani aikuinen apunani. Opettelen huomioimaan toisten tunteita omassa toiminnassani. 
 • Kerään itselleni sopivan kokoisen annoksen. Harjoittelen ottamaan huomioon muut ruokailijat.
 • En hyväksy kiusaamista ja osoitan sen toiminnallani kiusaamistilanteissa. 

 

4. Toimin vastuullisesti erilaisissa ryhmissä yhteisten sopimusten mukaan.  
Tunnistan tunteitani ja osaan toimia tunnetilassani vastuullisesti. Osoitan empatiaa. 
 

 • Ruokailen hyvien tapojen mukaisesti. Suhtaudun ruokaan ja ruokailuhetkeen kunnioittavasti. 
 • Ymmärrän monipuolisen ravinnon merkityksen omalle hyvinvoinnille.
 • Kohtelen kunnioittavasti ja tasapuolisesti erilaisia ihmisiä kaikissa tilanteissa. Puutun tilanteisiin, joissa havaitsen epäkunnioittavaa ja epätasa-arvoista käytöstä. 

 

(L5 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN) 
      ”Itseä suojellen, toisia kunnioittaen” 

 • Opettelen turvallisia TVT:n käyttötapoja (laitteet ja sisältö). Opettelen käyttämään ikätasolleni sopivia sovelluksia. Opettelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaisesti.
 • Opettelen pohtimaan ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.
 • Tiedän, että vastaan kaikesta tekemisestäni.   

 

 

L7 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 

 • Opettelen suunnittelemaan omaa opiskeluani ja koulunkäyntiäni. Opettelen asettamaan tavoitteita. Opettelen arvioimaan toimintaa. Opettelen tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksiani. Opettelen vaikuttamaan itseäni koskeviin asioihin.