(L1 AJATTELU JA OPPIMINEN ja L6 TYÖELÄMÄTAIDOT ja YRITTÄJYYS) 
”Teen parhaani. Opin itseäni varten. Kaikella tekemisellä on merkitys. 

 

  1. - Opettelen hoitamaan minulle annettuja tehtäviä aikuisen opastuksessa.

  2. - Uskallan kokeilla, teen virheitä ja pyydän apua, jotta opin. 
     

  3. (Aikuinen valitsee sopivat tehtävät. Aikuinen suunnittelee tehtäville aikataulun. Aikuinen auttaa kotitehtävien merkitsemisessä ja muistamisessa.) 

 

  1. - Huolehdin minulle annetuista tehtävistä aikuisen opastuksessa. Tiedän oppimisen vaativan aikaa ja työtä.

  2. (Oppilaiden kanssa sovitaan toimintatavat, jotka auttavat tehtävien huolehtimisessa.)

 

  1. - Huolehdin minulle annetuista tehtävistä. Toimin oma-aloitteisesti ja sinnikkäästi. 

(Opettelen valitsemaan itselleni sopivia ja oppimistani edistäviä toimimistapoja.) 

 

  1. - Ymmärrän vastuuni omasta oppimisestani. Osaan valita itselleni sopivia tapoja toimia, jotka edistävät omaa oppimistani. 

 

 

 (L3 ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT ) 
Kasvan koululaiseksi, apunani kodin ja koulun väki. 

 

      - Puen ulkovaatteet. 
      - Tunnistan omat tavarani ja harjoittelen niistä huolehtimista. 

- Löydän oman luokkani. Harjoittelen toimimaan yhteisissä tiloissa aikuisen ohjaamana. (jono, oma paikka, naulakkopaikka, pyöräpaikka, ruokailupaikka, Sali, oppitunti, juhla).  

- Pakkaan liikuntavarustuksen kotiväen avustuksella. Tuon liikuntavarusteet oikeana päivänä kouluun. Harjoittelen liikuntavarustuksen pukemista (paikka, peseytyminen, aika) 

- Valitsen turvallisen koulureitin kotiväen kanssa. Harjoittelen kulkemaan sitä kävellen tai pyörällä. 

- Harjoittelen koulupäivän rytmin mukaan toimimista (koulun aloitusaika, välitunnille meno, välitunnilta sisään, ryhmässä siirtymiset, ruokailuaikataulu).  

 

 

 

- Huolehdin omista tavaroistani. 
- Huolehdin yhteisistä tavaroista aikuisen ohjeistuksessa (Ne pysyvät ehjinä.  Ne ovat seuraavalle käyttövalmiina. Ne ovat oikeilla paikoilla.). 
- Toimin yhteisissä tiloissa aikuisen ohjaamana.

- Puen säänmukaiset ulkovaatteet ohjeistuksen mukaan. - Pakkaan ja puen liikuntavarustuksen ohjeistuksen mukaan. 

- Liikun turvallisesti lähiympäristössäni kävellen ja pyöräillen.

-Toimin viivyttelemättä koulupäivän rytmissä aikuisen ohjeistuksella. 

 

- Osaan huolehtia ja käyttää yhteisiä tavaroita aikuisen opastuksella. 
- Osaan toimia yhteisissä tiloissa sovituilla tavoilla. 
- Osaan valita vuodenaikaan sopivan ulkovarustuksen. 
- Pakkaan ja puen oikean liikuntavarustuksen. 
- Osaan liikkua turvallisesti kävellen ja pyöräillen reitistä riippumatta. 
- Toimin viivyttelemättä koulupäivän rytmissä. 

 

 

- Osaan huolehtia ja käyttää yhteisiä tavaroita oma-aloitteisesti. 
- Osaan toimia yhteisissä tiloissa tilanteen vaatimalla tavalla (tilan, tavaroiden ja toisten ihmisten kunnioittaminen). 
- Osaan valita toimintaani tarkoituksen mukaisen tilan.  
- Osaan valita itselleni sopivan vaatetuksen ja varustuksen (liikuntatunnit, retket, juhlat, ulkovälitunnit, koulupäivä jne.).

- Tiedostan liikenteessä liikkumiseni vaikutuksen muihin tiellä liikkujiin ja toimin siksi vastuullisesti.

- Olen vastuullinen ajankäyttäjä ja tiedostan toimintani vaikutuksen koulupäivän rytmiin. 

 

 
(L2 KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU) 

Arvostava ja ystävällinen käytös, hyvät tavat  

 
1.  Harjoittelen toimimaan ryhmän jäsenenä aikuisten opastuksella - minusta tulee me. (ilmaiseminen, puhuminen, kuunteleminen, monenlaisten ihmisten kanssa toimiminen) 

- Harjoittelen tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita.  

- Harjoittelen käyttämään oikeita aterimia. Harjoittelen ruokailemaan siististi.

- Ruokailen omalla paikallani. Maistelen kaikkea, mitä on tarjolla. Opettelen syömään riittävästi.  
Kaikki nämä aikuisen opastuksessa. 

- En kiusaa. Kerron aina aikuiselle, jos minua kiusataan. 

- Harjoittelen puhumaan ystävällisesti (määrä, voimakkuus, sanavalinnat) ja toiset huomioon ottaen aikuisen opastuksessa.  

- Harjoittelen tervehtimistä ja tervehtimiseen vastaamista. Harjoittelen kutsumaan koulun aikuisia sovitulla tavalla. 

 

2. Harjoittelen toimimaan erilaisissa ryhmissä aikuisen ohjeistuksen mukaan. 

- Harjoittelen kertomaan tunteista. Harjoittelen aikuisen opastuksessa löytämään sopivia keinoja käsitellä tunteitani. Harjoittelen huomioimaan toisten tunteita. 

- Käytän aterimia tarkoituksenmukaisesti. Harjoittelen ruokailemaan siististi ja rauhallisesti. Harjoittelen sopivan annoksen kokoamista. Vältän ruoan jättämistä. 

- En kiusaa. Kerron havaitsemastani kiusaamisesta aikuiselle.

- Tervehdin ja vastaan tervehdykseen oma-aloitteisesti. Kutsun koulun aikuisia sovitulla tavalla. 

 

 3. Harjoittelen vaikuttamaan erilaisissa ryhmissä aikuisen ohjeistuksen mukaan. 

- Harjoittelen kertomaan tunteista. Harjoittelen löytämään sopivia keinoja käsitellä tunteitani aikuinen apunani. Opettelen huomioimaan toisten tunteita omassa toiminnassani. 

- Kerään itselleni sopivan kokoisen annoksen. Harjoittelen ottamaan huomioon muut ruokailijat. 

- En hyväksy kiusaamista ja osoitan sen toiminnallani kiusaamistilanteissa. 

 

4. Toimin vastuullisesti erilaisissa ryhmissä yhteisten sopimusten mukaan.  
Tunnistan tunteitani ja osaan toimia tunnetilassani vastuullisesti. Osoitan empatiaa. 
 

- Ruokailen hyvien tapojen mukaisesti. Suhtaudun ruokaan ja ruokailuhetkeen kunnioittavasti. 
- Ymmärrän monipuolisen ravinnon merkityksen omalle hyvinvoinnille.

- Kohtelen kunnioittavasti ja tasapuolisesti erilaisia ihmisiä kaikissa tilanteissa. Puutun tilanteisiin, joissa havaitsen epäkunnioittavaa ja epätasa-arvoista käytöstä. 

 

(L5 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN) 
      ”Itseä suojellen, toisia kunnioittaen” 

- Opettelen turvallisia TVT:n käyttötapoja (laitteet ja sisältö). Opettelen käyttämään ikätasolleni sopivia sovelluksia. Opettelen toimimaan hyvien käytöstapojen mukaisesti.

-Opettelen pohtimaan ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. 

- Tiedän, että vastaan kaikesta tekemisestäni.   

 

 

L7 OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 

- Opettelen suunnittelemaan omaa opiskeluani ja koulunkäyntiäni. Opettelen asettamaan tavoitteita. Opettelen arvioimaan toimintaa. Opettelen tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksiani. Opettelen vaikuttamaan itseäni koskeviin asioihin.