Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva MLL:n (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) järjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, luotettava oppilas, joka on kiinnostunut koulun toiminnasta ja joka haluaa olla mukana luomassa myönteistä, viihtyisää ja turvallista kouluyhteisöä ja opiskeluilmapiiriä. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on luoda kouluun yhteishenkeä, edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Talvikankaan koulun tukioppilaat valitaan 8.luokilta. Tukioppilaat saavat tehtävään koulutuksen, jonka järjestää MLL:n Oulun paikallisyhdistys.