AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungilla uusi viestintä- ja tapahtumaryhmä – tapahtumapalvelut ja OCB muuttaneet BusinessOulusta

Vuoden 2021 alussa Oulun kaupungin viestinnän kanssa yhdistyivät BusinessOulusta tapahtumapalvelut ja Oulu Convention Bureau. Myös osallisuuden ja vuorovaikutuksen ammattilaisia sivistys- ja kulttuuripalvelujen yhteisötoiminnasta siirtyi viestintä- ja tapahtumaryhmään.

”Oulun tavoitteena on olla omaleimainen ja valtakunnallisesti entistä tunnetumpi tapahtumakaupunki. Tämän painopisteen eteen teemme lujasti töitä uuden organisaation myötä”, kuvailee viestintäjohtaja Mikko Salmi.

”Oulussa valmistellaan uutta strategiaa ja brändiä, joissa viestinnän, tapahtumien ja osallisuuden roolit korostuvat. Tavoitteena on toimiva ja hauska kaupunki, jossa kuntalaiset osallistuvat ja kertovat ajatuksistaan muutenkin kuin kerran neljässä vuodessa piirtämällä numeron vaalilippuun”, Salmi lisää.

Viestintäyksikkö vastaa muun muassa viranomaisviestinnästä, palveluviestinnästä, mediaviestinnästä ja brändinhallinnasta sekä Mun Oulu -kaupunkimediasta.
 

Vahvempaa vuorovaikutusta ja verkoston yhteistyötä

Tapahtumayksikkö vastaa Oulun kaupungin tapahtumapalveluista, tarjoaa asiantuntija-apua tapahtumajärjestäjille sekä järjestää Lumo-valofestivaalia, Oulun Päiviä ja puistopiknikejä. Tapahtumayksikköön kuuluu Oulu Convention Bureau, joka hakee Ouluun kansainvälisiä kongresseja ja antaa maksutonta neuvontaa kokous- ja kongressijärjestäjille.

”Haluamme vahvistaa oululaisten tapahtuma-alan toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien yhteistyöverkostoa. Uutena mallina ovat käytössä esimerkiksi niin sanotut tapahtumastartit, joihin kutsutaan tapahtumajärjestäjiä ja yrittäjiä ideoimaan yhteistyötä tapahtumien näkyvyyden lisäämiseksi. Tierna-ajan tapahtumastartista saimme hyviä kokemuksia”, kertoo tapahtumapäällikkö Riina Aikio.

Vuorovaikutussuunnitelman tavoitteena on edistää kaikenikäisten asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin määrärahalla toteutetaan kuntalaisten ehdottamia kehittämisideoita. Palvelujen tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen lisäävät oululaisten mahdollisuuksia osallistua ja kehittää kaupunkia.

”Viestinnän ja vuorovaikutuksen yhteydellä tuotetaan yhä parempia palveluja oululaisille. ‘Kaikki mukaan’ tarkoittaa myös erityisryhmien huomioimista ja kaikkien kasvojen Oulua”, toteavat kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit Anne Kippola ja Merja Niemelä.

Lue lisää viestintäyksiköstä viestinnän sivuilta.
Lue lisää Oulu Convention Bureausta OCB:n sivuilta.
Lue lisää osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta ouka.fi/osallistu-sivulta.

Jakolinkki