AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista

< Takaisin

Valoa Oulu! etsii ohjelmasisältöjä

Valoa Oulu! -valofestivaali järjestetään neljännen kerran 18.–27.11.2016. Festivaalin erityisteema on tänä vuonna "kätketty Oulu". Tarkoituksena on nostaa valon avulla esiin Oulun uinuvat paikat, tilat ja taiteen eri muodot.

Valofestivaalin ajalle etsitään erilaisten toimijoiden toteuttamia ohjelmasisältöjä, joihin liittyy jollakin tavalla valo. Ohjelmasisältö voi olla teos, yksittäinen tapahtuma tai tapahtumasarja. Sisältö voi olla esittävää taidetta, esitystaidetta tai eri taidelajeja yhdistelevää. Ohjelmasisältö tulee toteuttaa Valoa Oulu! -valofestivaalin aikana. Ehdotuksen jättäjä toimii oman sisältönsä vastuullisena tuottajana. Ohjelmasisällön tulee sijoittua Oulun keskustan alueelle.

Ohjelmasisällön toteutuksesta maksetaan enintään 3 000 € (alv 0 %)/ehdotus. Ehdotukset tulee jättää 30.4.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen anna @annalanas.fi. Sisältöehdotuksen tulee sisältää:

1. Kuvaus toteutettavasta ohjelmasisällöstä (kuvaa erityisesti miten valo näkyy toteuttamassasi sisällössä)
2. Kuvaus sisällön toteuttavista henkilöistä/työryhmästä
3. Toteutuspaikka (kuvaa, kuinka ohjelmasisältösi istuu ko. paikkaan)
4. Toteutusaika
5. Sisältöehdotuksen hinta (kaikki ohjelmasisällöstä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää hintaan)
6. Toteuttajan yhteystiedot

Ehdotuksista valitaan toteutettavaksi 4–5 kpl ja valituille ilmoitetaan 31.5.2016. mennessä. Ehdotusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten valo on huomioitu tapahtumassa ja mihin paikkaan ohjelmaehdotus on tehty ja miten paikka on huomioitu ehdotuksessa. Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla työryhmä, yhdistys, yritys tai julkisen sektorin toimija. Tekijöiltä edellytetään mahdollisuutta laskuttaa kokonaiskustannukset y-tunnuksellisen laskutuskanavan kautta.

Valoa Oulu! -valofestivaalin järjestää Oulun kaupunki yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 

Jakolinkki