Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Suuret ja joskus pienemmätkin tapahtumat edellyttävät erilaisia lupia ja ilmoituksia. Alle on koottu suurin osa luvista, joita tapahtuma voi tarvita, sekä ilmoituksista, joita voi joutua tekemään Oulussa. Ennen lupien hakemista ja ilmoitusten tekemistä on hyvä hoitaa tila-asiat kuntoon.

Pyrimme pitämään listan ajan tasalla. Lista päivitetty viimeksi 16.3.2016. Jos huomaat ongelmia/muutoksia lupiin ja ilmoituksiin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä oppaan ylläpitäjiin.

 

LISÄVINKKEJÄ

Mistä aloittaa lupien ja ilmoitusten tekeminen? 

Luvat ja ilmoitukset, tulostettava versio (pdf)

Yleisten alueiden käyttöluvat

Yleistä aluetta ei saa ottaa käyttöön ilman lupaa. Lupa vaaditaan niin rakennustyölle kuin kulttuuritapahtumallekin. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/

Jos lupa-alue ulottuu katualueelle ja vaikuttaa liikenteeseen, tulee luvan hakijan toimittaa tilapäinen liikenteen ohjaussuunnitelma hyväksyttäväksi. Liitteessä esitetty perusesimerkkejä Tilapäiset liikennejärjestelyt 

Lupamaksut löytyvät palveluhinnastosta.

Lupa tulee hakea 21 vrk ennen alueen käyttöönottoa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut valvoo yleisten alueiden käyttöä. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena. Mikäli lupa-alue vahingoittuu luvan saajan toimesta, korjataan vahingot luvan saajan kustannuksella.

Lue lisää yleisten alueiden käyttöluvasta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sivulta.

Yksityisten tapahtuma-alueiden lupavaatimukset löydät jokaisen alueen/ tilan tapahtuma-aluekortista.

Meluilmoitus ja jätehuollon järjestämissuunnitelma ympäristönsuojeluviranomaiselle

Periaatteet vahvistetun äänentoiston käytölle Kuusisaaren tapahtumapuistossa
 

Näin teet meluilmoituksen

Tutustu vuoden 2017 ympäristönsuojelumääräyksiin, 17–20 §. Nämä ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa Hailuodossa, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Oulussa ja Tyrnävällä.

Kaikki tapahtumat eivät välttämättä vaadi meluilmoituksen tekemistä. Niitä ovat voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin perustuvat

 • yleisökäyttöön tarkoitetulla alueella klo 9.00–22.00 järjestettävät urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudet lukuun ottamatta moottoriurheilutapahtumia ja ulkoilmakonsertteja
 • äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttö mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa klo 7.00–22.00
 • katusoitto
 • ilotulitus
 • muu ympäristötoimen arvion mukaan näihin rinnastettava toiminta.

Sekä ympäristönsuojelulakiin (527/2014, 118 §) perustuvat

 • yksityishenkilön talouteen liittyvä toiminta
 • toiminta, jolla on ympäristölupa
 • puolustusvoimien toiminta.

Mikäli tapahtumasi ei vaadi ilmoituksen tekemistä, tulee sinun kuitenkin noudattaa ympäristönsuojelumääräysten 19. §:ää ja 20. §:ää. Tapahtuma tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä lähinaapurustolle.

Kun tapahtumasi vaatii meluilmoituksen tekemistä, selvitä ennen ilmoituksen täyttämistä tapahtumaan liittyvä äänentoiston käyttö:

 • päivämäärät ja ajankohdat
 • tapahtumapaikka
 • melupäästö
 • lähimmät melulle altistuvat kohteet
 • meluntorjuntatoimet
 • melun seuranta ja mittaaminen
 • meluhaitasta tiedottaminen

Selvitä myös tapahtumaan liittyvä jätehuollon järjestäminen ennen ilmoituksen tekemistä. Vuoden 2013 jätehuoltomääräysten 34. §:n mukaan yleisötilaisuuteen on järjestettävä

 • jäteastiat
 • jäteastioiden tyhjentäminen
 • tyhjentämisen suorittava jäteyritys

Määräykset koskevat Hailuotoa, Kempelettä, Liminkaa, Lumijokea, Muhosta, Oulua ja Tyrnävää.

Meluilmoitus voidaan tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai valtakunnallisella lomakkeella.

Lomakkeen voi lähettää Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)ouka.fi.

Täytä meluilmoitus, johon kirjataan tapahtuman äänentoiston käyttö sekä jätehuoltojärjestelyt

 • Muista tarvittavat karttaliitteet.
 • Muista yhteystiedot.

Toimita meluilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa Oulun seudun ympäristötoimeen. Suurten tapahtumien kohdalla ilmoitus on syytä toimittaa tätäkin aiemmin. Näin tapahtumajärjestäjälle jää aikaa toteuttaa äänentoiston käyttöön ja jätehuoltoon liittyvät järjestelyt päätöksen määräysten mukaisesti.

Päätös on maksullinen. Maksun suuruus löytyy taksan sivulta 6.

Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja puh. 044 7036790.

 

Meluilmoituslomake ja tiedot tapahtuman jätehuollon järjestämisestä

Yleisötilaisuuden pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Yleisötilaisuutta varten on laadittava pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Lisäksi suunnitelmaan on laadittava liikennesuunnitelma, jos tapahtuma aiheuttaa liikenteeseen muutoksia. Suunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmamalli löytyy tästä. Tapahtumien turvallisuudesta lisätietoa oppaan Turvallisuus -osiosta.

Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle, ensisijaisesti tapahtumakunnan palotarkastajalle.

Oulussa ja tarvittaessa muidenkin kuntien osalta suunnitelma lähetetään: okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

tai

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
PL 21
90015 Oulun kaupunki


Lisätietoja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta:
riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, p. 044 703 8608
päivystävä palotarkastaja arkisin klo 8.30-15.30 p. 08 558 41380.

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä Oulun poliisilaitokselle

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. Ilmoitus on jätettävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Erityisesti suurten tapahtumien kannattaa jättää ilmoitus jo huomattavasti aikaisemmin. Ilmoituksia ei tarvita yleisötilaisuuksista, jotka eivät edellytä
-toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai haitan estämiseksi
-erityisiä liikennejärjestelyjä
Yleisötilaisuus voi olla tällainen esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi

Lisätietoja luvasta sekä tarvittavat lomakkeet poliisin sivulta: ilmoitus yleisötilaisuudesta.  Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun keskustan poliisiasema
Saaristonkatu 8
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas

Lupapäätös on maksullinen:
Ilmoituksen maksu on 25 € ja päätöksen 55 €.

Lisätietoja lupa-asioista saat valtakunnalliseta neuvontapalvelusta:
p. 0295 419 899, ma - pe klo 9.00 - 11.00

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tilaisuuden järjestäjä ilmoittaa alustavan luettelon tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista ilmoituksen mukana.Täydennetty luettelo toimitetaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi

Lisätietoja ilmoituksesta sekä tarvittava lomake ympäristötoimen sivulta: Suuri yleisötilaisuus.

Ilmoituslomake toimitetaan:
ymparisto(at)ouka.fi

tai

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34 / Solistinkatu 2
90015 Oulun kaupunki

Kuluttajaturvallisuuslain perusvelvoitteet

 • huolellisuusvelvollisuus
 • turvallisuusasiakirjan laatiminen (yli 2000 hlö tai muu erityinen riski)
 • onnettomuuskirjanpito
 • ilmoitusvelvollisuus vakavista onnettomuuksista ja vaaratilanteista Tukesiin
 • tietojen antaminen asiakkaille

 

Tapahtumajärjestäjällä on vastuu kuluttajaturvallisuuslain mukaan niin osallistuvista aktiivisista asiakkaista mutta myös passiivisista asiakkaista jotka vain seuraavat toimintaa, sekä myös muista jotka ovat tapahtuman vaikutuspiirissä. Myös aidan ulkopuolella olevat ohikulkijat ja toimintaa seuraavat ovat tapahtumajärjestäjän vastuulla siten ettei näille aiheudu vaaraa tapahtuman aiheuttamista seikoista. Tarvittaessa Tukes voi täydentää muiden viranomaisten valvomia ja ohjeistamia seikkoja mikäli katsotaan tarpeelliseksi kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi.

Erilaisista oheispalveluista tulee myös laatia turvallisuusasiakirja vaikka nämä olisivat ulkopuolisen tai kolmannen tahon tuottamia. Toiminnanharjoittajilla on yleensä palvelustaan turvallisuusasiakirja annettavaksi tapahtumanjärjestäjälle jotta järjestäjä voi ymmärtää mitä erityispiirteitä tulee huomioida kyseisessä toiminnossa (turvaetäisyys, eristäminen, yms.). Turvallisuusasiakirja tulee laatia muun muassa pomppulinnoista, uimapaikasta, ratsastuspalveluista ja moottoriurheilupalveluista, Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse toimittaa viranomaiselle ellei tätä erikseen pyydetä, mutta tämä on oltava käytössä ennen toiminnan aloittamista.  

Musiikinkäyttölupa eli tapahtumalupa

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Musiikin muodolla ei ole väliä, lupa tulee hakea oli musiikki esitetty livenä tai tallenteelta.Teosto ja Gramex tarjoavat tapahtumajärjestäjille yhteistä musiikinkäyttölupaa eli tapahtumalupaa. Lupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja se on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Lisätietoa voi lukea Teoston sivuilta.

Tilapäinen mainos- ja viitoituslupa

Tilapäinen mainostaminen ja / tai viitoituksen asettaminen on yleensä luvanvaraista toimintaa, johon lupa haetaan Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista 21 vrk ennen tapahtumaa.

Tilapäisen mainostamisen paikat sekä tarvittavat lomakkeet yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sivulta: mainos- ja viitoitusluvat.

Poikkeuksen em. lupavaatimuksiin muodostavat ns. vapaan ilmoittamisen pilarit. Vapaan ilmoittamisen pilareihin saa kuka tahansa laittaa mainoksiaan ilman lupaa. Vapaan ilmoittamisen pilareita ei hoida kukaan, joten mainosten kiinnittäjän tulee poistaa julisteensa, kun tapahtuma on pidetty.

Rakennuslupa

Tapahtumia järjestettäessä on etukäteen hyvissä ajoin syytä tarkistaa, edellytetäänkö tilapäisille rakennelmille rakennusvalvonnan lupaa. Rakennusvalvonta määrittelee kulloisessakin hankkeessa luvan tarpeen ja sen, mistä luvasta on kysymys. Lupa on tarpeen erityisesti silloin, kun rakennelmat ovat suuria tai korkeita, esim. katsomoita, telttoja tai katoksia. Tilapäisiä kokoontumisalueita ja rakennelmia koskevat samat henkilö ja paloturvallisuutta sekä terveellisyyttä määrittelevät säännökset kuin pysyviä kokoontumisalueita tai rakennelmia. Lupamenettelyn avulla varmistetaan henkilöturvallisuuden kannalta riittävä rakennesuunnittelu ja vastaavan työnjohtajan nimeämisen avulla osaava rakentaminen. Lisätietoa luvan tarpeesta saa rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehdeilta tai insinööreiltä.
Rakennusvalvonnan luvista saa lisätietoa rakennusvalvonnan sivulta: luvat.
 
Lupahakemus toimitetaan rakennusvalvonnan asiakaspalveluun:
 
Solistinkatu 2, 1krs.
90015 Oulun kaupunki
Jos lupa katsotaan tarpeelliseksi, tarvittavat lomakkeet löytyvät linkistä
Rakennus/Toimenpidelupahakemus/Ilmoitus
Vastaavan työnjohtajan hakemus (VTJ,KVV,IV)
Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan kolme kopiosarjaa suunnitelmista.
 
Päätös on maksullinen. Rakennusvalvonnan lupien hinnat löytyvät: Rakennusvalvontataksa

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Tapahtumanjärjestäjän on huolehdittava tapahtuman jätehuoltojärjestelyistä ja noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Yleisötilaisuuden jätehuolto on järjestettävä määräysten 34 §:n mukaan. Jätehuoltomääräykset löytyvät tästä. Ohjeita yleisötapahtumien jätehuollosta tästä.

Käymäläjärjestelyistä lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi, terveystarkastaja p. 044 703 6715 ja p. 044 703 6732

Jätehuoltomääräyksistä lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristötarkastaja p. 044 7036790.

Alkoholin anniskelulupa

Luvanhakijan on oltava anniskelulupaa hakiessaan kaupparekisterissä. Lupaa suositellaan haettavaksi viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa.

Lupaan liittyvät hakemuslomakkeet ohjeineen löytyvät aluehallintovirastojen nettisivuilta: Alkoholilupa-asiat: Alkoholijuomien anniskelulupa

Lupahakemus toimitetaan:

kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

tai

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
Alkoholihallinto
Linnankatu 1-3
PL 293
90101 Oulu


Päätös on maksullinen:
450 € (anniskelualueella max. 200 asiakaspaikka)
650 € (anniskelualueella yli 200 asiakaspaikkaa)
Hakijoihin, joilla on jo voimassa oleva lupa, sovelletaan alennettuja käsittelymaksuja.

Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, alkoholihallinto
puh. 0295 017 500

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikka- ja toimijakohtainen. Sähköiset hakemukset liitteineen tulee tehdä viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa. Lupahakemus ja siihen liittyvät ohjeet ja liitteet löytyvät Valviran sivulta: Hakemus tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin. Lupahakemuksen liitteenä on esitettävä myös omavalvontasuunnitelma.

Lupahakemus voidaan myös tehdä kirjallisesti ja se on toimitettava liitteineen (omavalvontasuunnitelma ja mahdollinen pohjapiirros) viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa luvan myöntävälle kunnan viranomaiselle.

Kirjallinen hakemus toimitetaan:
Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34 / Solistinkatu 2
90015 Oulun kaupunki

Päätös on maksullinen, lisätietoja tästä

Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimi, terveystarkastaja
puh. 044 703 6761 tai 044 703 6732.

Oulun Energia ja Oulun Vesi liikelaitos

Sähköenergia (Oulun alue)
Sähköstä, lämmöstä, kaukolämmöstä ja energiansiirrosta saa lisätietoja Oulun Energialta.

Energiatalo
Kasarmintie 6
90130 Oulu


Lisätietoja
puh. 08 5584 3300 tai info.oe(at)ouka.fi

Vesi- ja viemäröintijärjestelyt
Talousveden toimittamisesta ja jätevesien viemäröinnistä saa lisätietoja Oulun Vesi liikelaitokselta. kts. myös jätehuoltomääräykset

Oulun Vesi liikelaitos
Kasarmintie 29
90015 Oulun kaupunki


Lisätietoja
puh. 08 5584 3800 tai oulunvesi(at)ouka.fi.

Tavara-arpajaislupa

Tavara-arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, jonka yhteydessä yhdelle tai useammalle henkilölle luvataan maksua tai muuta suoranaista tai välillistä suoritusta vastaan joko arpomisella tai muulla sattumaan perustuvalla tavalla määrättävä tavara tai vastaava suorituksena tuleva voitto.

Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset).

  Tavara-arpajaislupaa haettaessa on oltava mukana:

1.tavara-arpajaislupahakemus täytettynä toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi
2. ote yhteisön tai säätiön arpajaisten toimeenpanemista koskevasta kokouspöytäkirjasta jäljennös yhteisön tai säätiön viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä
3. jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä (max. 3 kk vanha lupahakemuksen päiväyksestä)
4.käytännön toimeenpanijaksi esitettävää oikeushenkilöä koskeva selvitys

Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet poliisin sivulta: Tavara-arpajaisluvat. Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun pääpoliisiasema
Rata-aukio 2
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas

Limingan poliisiasema
Tupoksentie 10
PL 32
91901 Liminka


Lisätietoja Oulun poliisilaitos, lupaneuvonta
p. 0295 416 399, ma - pe klo 9.00 - 11.00

Rallikilpailut ja tien sulkulupa


Rallikilpailut käydään useimmiten etappikilpailuina yleisillä teillä, johon kuuluu sekä siirtymätaipaleita että suljetuilla teillä käytäviä pikataipaleita. Pikataipaleilla käydyt ajot ovat nopeuskilpailuja, joissa ajoaika ratkaisee lopputuloksen.

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa (Tieliikenneasetus 625/2010), jonka myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää se poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää. Käytännössä melkein kaikki luvat myöntää paikallinen poliisilaitos.

Lue lisää poliisin sivulta: Rallikilpailut ja tiensulkulupa

Lisätietoja Oulun poliisilaitos, lupaneuvonta
p. 0295 416 399, ma - pe klo 9.00 - 11.00

Eläimet tapahtumissa (poniratsastus, karjanäyttely...)

Sijoita eläimet ja toiminta sellaiselle alueelle, että siitä ei ole vaaraa tapahtumavieraille. Huomioi, että pölystä, jätöksistä tai hyönteisistä ei saa olla haittaa elintarvikkeille. Huolehdi, että eläinsuojeluasiat ovat kunnossa. Eläimillä tulee olla riittävästi tilaa, ravintoa, juomaa ja lepoa. Huonoissa sääoloissa pitää olla mahdollisuus suojaan.

Lue Ruokaviraston sivuilta eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan. Tarkista Ruokaviraston ohjeen lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, mitä eläintautien valvontaan liittyen tulee huomioida. Tapahtuman järjestäjän on rekisteröitävä tapahtumapaikka eläinten pitopaikaksi, jos tapahtumassa on yksikin tuotantoeläin esillä. Tuotantoeläimellä tarkoitetaan tässä märehtijöitä, sikaeläimiä, siipikarjaa, kamelieläimiä, mehiläisiä, turkiseläimiä ja hirvieläimiä. Yksittäisen harrastelinnun tai harrastehevosen takia rekisteröintiä ei siis tarvitse tehdä.

Eläinnäyttelyn järjestäjän on rekisteröintiä varten ilmoitettava näyttelypaikka aluehallintovirastolle. Ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois(at)avi.fi, otsikoksi: "Ilmoitus eläintapahtumasta läänineläinlääkärille". Ilmoituksessa tulee kertoa tapahtuman nimi, tapahtuman järjestäjä ja järjestäjän yhteystiedot, tapahtumapaikan osoite, tapahtuma-aika, yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa, tapahtumaan tulevat eläinlajit ja eläinten määrät. Ilmoituksen saatuaan läänineläinlääkäri ottaa järjestäjään yhteyttä ja kertoo mahdollisista eläintautilain mukaisista vaatimuksista.

Eläinten tilavaatimuksista on säädöksiä eläinlajikohtaisissa eläinsuojeluasetuksissa lue lisää Ruokaviraston sivulta.

Lisätietoja:
Aluehallintovirasto läänineläinlääkäri, vaihde p. 02 950 17500
Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristöterveysvalvonta, p. 044 703 6700

Tilapäinen leirintäalue

Leirintäalueella tarkoitetaan ulkoilulaissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä taikka teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa. Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.

Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

Lisätietoa luvasta sekä tarvittavat lomakkeet ymäpäristötoimen sivulta: tilapäinen leirintäalue.

Maastoliikennelain mukainen lupa maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin tapahtumiin

Maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla järjestettäviin toistuviin tai pysyviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Lisätietoa luvasta sekä tarvittava lomake löytyy ympäristötoimen sivulta: Maastoliikennelain mukainen lupa

Erikoiskuljetusten reittiluvat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää kuljetusluvat, jotka eivät ylitä normaaliliikenteen mitta- ja/tai massarajoja, mutta joissa esim. siltakohtainen liikennemerkein osoitettu painorajoitus ylittyy.

Erikoiskuljetusten vaatimat luvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus:
puh. 020 690 300 tai sähköposti erikoiskuljetukset(at)ely-keskus.fi.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen lupia haetaan sähköisesti osoitteessa: https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/fi

Lupien hintatiedot: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluhinnasto-ja-julkaisut

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia välineitä näytöksessä aiotaan käyttää, varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta.

Lisätietoja luvasta sekä tarvittavat lomakkeet poliisin sivulta: ilmoitus ilotulitusnäytöksestä. Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun pääpoliisiasema
Rata-aukio 2
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas

Limingan poliisiasema
Tupoksentie 10
PL 32
91901 Liminka

Lisätietoja Oulun poliisilaitos, lupaneuvonta
p. 0295 416 399, ma - pe klo 9.00 - 11.00

 

YHTEYSTIEDOT

Tapahtumajärjestäjän oppaan ylläpitäjät

Jarkko Halunen, tuottaja, 044 703 8274
Merja Koistinen, tuottaja, 050 361 7924