Taskilan päiväkoti

  • Postiosoite postal Kummelitie 16 90520 Oulu
  • Puhelin Päiväkodin johtaja Minna Katajamäki cell 044 703 5474
  • Aukioloajat 6.30–17.00 (arkipäivisin)
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Tervetuloa päiväkotiimme -logo

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Yhteystiedot

Taskilan päiväkoti

Kummelitie 16
90520 Oulu

Ryhmien puhelinnumerot

  • Kimmelit p. 044 703 6699
  • Kummelit p. 044 703 6694
     

Päiväkodin johtaja

Minna Katajamäki
p. 044 703 5474
minna.katajamaki@ouka.fi

Varajohtaja

Heidi Sherifi
p. 050 382 6572
heidi.sherifi@ouka.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Pauliina Lakka
p.0447035324
pauliina.lakka@ouka.fi

Ryhmät

Kimmelit ja Kummelit

Tavoitteenamme on, että huomioimme lapset yksilöllisesti ja luomme turvallisen, lämpimän sekä kiireettömän ilmapiirin.

Sisarusryhmien lasten ikäjakauma on 1-5-vuotiaat lapset. Molemmissa ryhmissämme työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja varhaiskasvatuksen  opettaja. Lisäksi ryhmissämme voi työskennellä harjoittelijoita, opiskelijoita sekä varhaiserityisavustajia.

Sisarusryhmissä toimimme pienryhmissä. Alle 3-vuotiaiden lasten pienryhmissä painopistealueena on hyvä perushoito. 3-5-vuotiaiden lasten pienryhmissä toimintamme on monipuolista, kokemuksia sekä elämyksiä antavaa. Pienryhmissämme näkyy lapselle ominainen tapa toimia eli leikkiminen, liikkuminen sekä tutkiminen.

Kestävä kehitys sekä metsämörripedagogiikka on osa toimintaamme. Metsämörriretkillä innostamme lapsia leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään sekä tutkimaan lähiympäristöä. Retkillä käymme joka viikko pienryhmissä.

 

 

Päiväkotimme

Taskilan päiväkoti on perustettu v. 1990. Päiväkotimme sijaitsee Taskilan alueella rauhallisella metsän ympäröimällä asuinalueella, jossa on sekä uutta että vanhaa omakoti- ja rivitaloasutusta. Lähellä on myös vanhaa kulttuurimaisemaa (esim. suolamänty).

Päiväkodissa on kaksi kokopäiväryhmää. Piha rajoittuu leikkipuistoon, joka tarjoaa mukavan lisän pihaan. Päiväkodin omalla pihalla on pieni metsäalue.

Päiväkoti on harmonisen kaunis, puhtaisiin geometrisiin perusmuotoihin pohjautuva, monikulmainen ja pieniä piristäviä yksityiskohtia sisältävä rakennus, jossa on paljon viehättäviä ikkunoita.

Ympäristö on viihtyisä ja rauhallinen. Lähellä oleva luonto tarjoaa oivallisen oppimisympäristön, jossa lasten kiinnostus, uteliaisuus ja havainnointikyky viriää.

Toimintasuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

 

Taskilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (pdf)

Tarjoamme lapsille heidän kasvuaan tukevaa toimintaa luonnonläheisessä, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, jossa luonnossa toimiminen ja liikkuminen on mahdollista kaikkina vuodenaikoina. Toiminnan suunnittelemme niin, että lapselle syntyy omaan ja muiden olemassaoloon myönteinen ja vastuuntuntoinen tunne, jossa ystävyys, toveruus, lähimmäisenrakkaus ja yhteistyö saa tulla esiin. Myönteiset elämykset ja yhteiset kokemukset siivittävät oppimista.

Meillä lapsen leikkiä arvostetaan!!!

Tutustuminen Taskilan päiväkodissa

Lapselle on nimetty vastuukasvattaja, joka vastaanottaa lapsen ja perheen varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa, tutustuu heihin sekä tutustuttaa perheen käytännön asioihin. Vastuukasvattaja on lapselle turvallinen aikuinen, joka luo vahvimman vuorovaikutuksen lapseen ja perheeseen varhaiskasvatuksen alkuvaiheessa. Vastuukasvattaja toimii myös "siltana" ryhmän muuhun henkilökuntaan ja lapsiin perehdyttäessä uuteen ympäristöön. 

Lähtökohtana on lapsen perusturvallisuudesta huolehtiminen ja luottamuksellinen yhteistyö. Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheillä on mahdollisuus tutustumisjaksoon päiväkodissamme. Tutustumisjakso voi kestää muutamasta päivästä kahteen viikkoon.

Päivähoidon aloitusvaiheessa on suositeltavaa 1-2-viikon tutustumisjakso, jolloin vanhempi voi olla päiväkodissa lapsensa kanssa. Tutustumisjakson aikana vanhempi ja lapsi tutustuvat vastuuaikuiseen ja vastuuaikuinen tutustuu vanhemman ja lapsen tapaan olla yhdessä. Tutustumisjakson aikana vastuuaikuinen oppii näkemään mitkä ovat lapsen tarpeet ja tottumukset ja vanhempi näkee mitä lapsen päiväkotipäivään sisältyy.

 

Päivähoidon aloittaminen merkitsee usein niin lapselle kuin perheellekin suurta muutosta. Varsinkin alle 3-vuotias lapsi on vielä erityisen riippuvainen omista vanhemmistaan ja hän tarvitsee ymmärtävän ja turvallisen aikuisen, joka huolehtii hänen perustarpeistaan, hoivastaan ja hyvinvoinnistaan päivähoidossa. Lapsi tarvitsee vastuukasvattajan apua erillä oloon vanhemmista vaikeiden tunteiden käsittelyssä sekä mielikuvan ylläpitämiseen vanhemmistaan, esim. valokuvien avulla.

Kestävä kehitys

Päiväkodissa on toteutettu kestävän kehityksen periaatteita jo vuodesta 1994 alkaen.

Ympäristökasvatus on kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista arjen käytännöissä. Tämä näkyy meillä jätteiden lajitteluna, sähkön ja veden säästönä ja kierrätysmateriaalin käyttönä. Päiväkoti on siirtynyt kestävän kehityksen tasolle ja toimintamme jatkuu ympäristöystävällisellä kasvatusperiaatteella ja toiminnalla.

Luonnossa leikkiminen, retkeily ja luonnon ihmeisiin tutustuminen kuuluvat arkeemme.


Taskilan päiväkodin liikunnan toimintasuunnitelma (pdf)

Sijainti kartalla: Taskilan päiväkoti kartalla

 

Verkkoasioinnin sivuilla

voit mm. hakea varhaiskasvatuspaikkaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Lapsuus-sivusto

Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki lapsiperheen tärkeät asiat yhdessä osoitteessa.

Kuva toimii linkkinä Vihreä lippu -toiminnan julkisille nettisivuille.

Katso varhaisuutiset
kuvaa klikkaamalla.

varhaisuutiset