In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Tarjoamme lapsille heidän kasvuaan tukevaa toimintaa luonnonläheisessä, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, jossa luonnossa toimiminen ja liikkuminen on mahdollista kaikkina vuodenaikoina.

Toiminnan suunnittelemme niin, että lapselle syntyy omaan ja muiden olemassaoloon myönteinen ja vastuuntuntoinen tunne, jossa ystävyys, toveruus, lähimmäisenrakkaus ja yhteistyö saa tulla esiin. Myönteiset elämykset ja yhteiset kokemukset siivittävät oppimista.

Meillä lapsen leikkiä arvostetaan!!!

Pyllähdys pyörällä
Jokaisella lapsella on oma vastuuaikuinen


Taskilan päiväkodissa toteutetaan vastuuaikuistyötapaa, jonka perusajatuksena on, että lapsen vastuuaikuinen on tärkeässä asemassa lapsen tunne-elämän ja kehityksen tukijana yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen ensimmäisten hoitokuukausien aikana luodaan pohja vanhempien ja vastuuaikuisen väliselle yhteistyölle.

Tämä kasvatuskumppanuus alkaa rakentua vanhempien ja vastuuaikuisen välisillä keskusteluilla päivähoidon aloitusvaiheessa ja se lujittuu jatkuvalla yhteydenpidolla kodin ja päiväkodin välillä. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja vastuuaikuisen tasavertaista yhteistyötä lapsen kasvun ja kehityksen hyväksi.

Päivähoidon aloittaminen merkitsee usein niin lapselle kuin perheellekin suurta muutosta. Varsinkin alle 3-vuotias lapsi on vielä erityisen riippuvainen omista vanhemmistaan ja hän tarvitsee ymmärtävän ja turvallisen aikuisen, joka huolehtii hänen perustarpeistaan, hoivastaan ja hyvinvoinnistaan päivähoidossa. Lapsi tarvitsee vastuuaikuisen apua erillä oloon vanhemmista vaikeiden tunteiden käsittelyssä sekä mielikuvan ylläpitämiseen vanhemmistaan, esim. valokuvien avulla.

Päivähoidon aloitusvaiheessa on suositeltavaa 1–2-viikon tutustumisjakso, jolloin vanhempi voi olla päiväkodissa lapsensa kanssa. Tutustumisjakson aikana vanhempi ja lapsi tutustuvat vastuuaikuiseen ja vastuuaikuinen tutustuu vanhemman ja lapsen tapaan olla yhdessä. Tutustumisjakson aikana vastuuaikuinen oppii näkemään, mitkä ovat lapsen tarpeet ja tottumukset ja vanhempi näkee, mitä lapsen päiväkotipäivään sisältyy.

Alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapset on jaettu pienryhmiin niin, että jokaisella kasvatusvastuullisella työntekijällä on 4–5-lasta, joiden vastuuaikuinen hän on. Vastuuaikuinen huolehtii lapsen perustarpeista, hoivasta ja hyvinvoinnista tehden kiinteää yhteistyötä vanhempien kanssa. Vastuuaikuinen tuo kiireettömyyttä päiväkodin arkeen olemalla päivittäin mahdollisimman paljon yhdessä oman pienryhmänsä kanssa. Vastuuaikuinen huolehtii pienryhmänsä lasten perushoidosta: pukeutumisesta, syömisestä, nukahtamisesta ja potalla käymisestä. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä nämä ovat tärkeitä oppimistilanteita.

Myös yli 3-vuotiaiden ryhmässä vastuuaikuisuus toteutuu pienryhmätoimintana. Kasvatushenkilöstöllä on 7–8 lasta, jotka muodostavat oman pienryhmän/kotipesän. Lapset työskentelevät omana ryhmänään, mutta yhteistä toimintaa ovat mm. musiikkituokiot, ulkoilu, erilaiset teemapäivät ja tapahtumat.

Vihreä lippuKestävä kehitys

Päiväkodissa on toteutettu kestävän kehityksen periaatteita jo vuodesta 1994 alkaen.

Ympäristökasvatus on kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista arjen käytännöissä. Tämä näkyy meillä jätteiden lajitteluna, sähkön ja veden säästönä ja kierrätysmateriaalin käyttönä. Päiväkoti on siirtynyt kestävän kehityksen tasolle ja toimintamme jatkuu ympäristöystävällisellä kasvatusperiaatteella ja toiminnalla.

Luonnossa leikkiminen, retkeily ja luonnon ihmeisiin tutustuminen kuuluvat arkeemme.

Suvaitsevaisuus

Lapsi oppii päiväkodissamme luontevasti hyväksymään erilaisuutta, sillä päiväkodissa on vuosittain eri kulttuuritaustaisia lapsia, harjoittelijoita ja opiskelijoita.