Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu-opistolle laadun kehittämisrahaa

Tiedote 10.4.2014

Oulu-opistolle laadunkehittämisrahaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut 1 300 000 euroa laatu- ja kehittämisavustusta keväällä 2014, josta Oulu-opistolle myönnettiin 44 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 52 000 euroa.

Oulu-opisto on Suomen kolmanneksi suurin kansalaisopisto yli 50 000 opetustuntimäärällään. Opisto on muodostettu monikuntaliitoksen myötä vuoden 2013 alussa entisestä Oulu-opistosta ja Kiiminkijoen opistosta sekä Oulunsalon kansalaisopistosta. Vuoden 2014 alussa Oulunsalon Kulttuuri-instituutin taidekoulu siirtyi osaksi Oulu-opistoa.

Yli vuoden kestävässä hankkeessa toteutetaan alueellinen palvelukartoitus ja -suunnitelma. Oulu-opiston eri yksiköille; Pohjankartanon, Kiiminkijoen ja Oulunsalon yksiköille luodaan yhteinen opiston strategia, opetustarjonta harmonisoidaan ja sen laatua kehitetään. Alueellinen palvelutarjonta, jota jo nyt tarjotaan lähipalveluina yli 80 eri toimipisteessä eri puolilla Oulua, suunnitellaan elämänkaarimallin mukaisesti eri alueille alueen väestön ominaispiirteet huomioiden.

Hankkeessa luodaan laadunhallintajärjestelmä ja arviointijärjestelmä otetaan käyttöön. Hankkeella parannetaan myös opiston toiminnan kustannustehokkuutta ja hyödynnetään ison opiston tuomat synergiaedut. Lisäksi tutkitaan, miten Oulu-opisto voisi tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja koko kaupungin palvelutarjonnan monipuolistamiseksi.

Entinen Kiiminkijoen opisto sai edellisen kerran 40 000 euroa laatu- ja kehittämisavustusta vuonna 2012. Tällä hankkeella luotiin edellytykset kolmen opiston yhdistämiseksi nykyiseksi uudeksi Oulu-opistoksi.

Lisätietoja rehtori Kerttu Vilmunen p. 040-5550064

Sivistys.net kertoo lisää vapaan sivistystyön oppilaitosten laadun kehittämishankkeista.

Kuva: Oulu-opisto. Kevät on opistoissa näyttelyiden ja konserttien aikaa. Oulu-opistossakin huhti-toukokuussa on lähes 40 eri konserttia, matineaa, näyttelyä ja teatteri- ja tanssiesitystä eri yksiköissä ja Teatterikuopalla. Kuva on Oulu-opiston Pohjankartanon yksikön tekstiilinäyttelystä, joka on nähtävillä 17.4. saakka.

Jakolinkki