Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut tuottaa liikelaitos Oulun Tilakeskukselle vuosisopimuksilla kiinteistönhoito- sekä kunnossapitopalveluja Oulun kaupungin suoraa omistamiin kiinteistöihin. Näihin kiinteistöihin tehdään myös perusparannustöitä erillisten kiinteähintaisten urakkasopimusten kautta. Kiinteistöpalveluiden toiminta-alue kattaa kanta-Oulun lisäksi Kiimingin, Haukiputaan ja Oulunsalon.

Sivistys- ja kulttuuripalveluille kiinteistöpalvelut tuottaa liikuntapaikkojen ylläpitopalvelua. Kanta-Oulun alueella liikuntapaikanhoito käsittää liikuntalaitokset, ulkoliikuntapaikat sekä latuverkoston hoidon.
Liikuntalaitoksissa henkilöstö tuottaa liikuntapaikkojen hoidon lisäksi kiinteistönhoidon osuuden liikelaitos Oulun tilakeskukselle.Kiinteistöpalveluista vastaa yksikön päällikkö Hannu Pekkala,
p. 044 703 2570.Kunnossapito- ja kiinteistönhoito vastaa kiinteistöjen

 • lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien
 • vesi- ja viemärikalusteiden
 • ulkoalueiden kunnossapito-, ylläpito-, huolto- ja asennustehtävistä, sekä korjaus- ja palvelutehtävistä
 • liputuksista Oulun Tilakeskuksen johtokunnan määrittelemän ohjeen mukaisesti 

Lisäksi hoidamme kiinteistöjen vuosikorjaustyöt, Tilakeskuksen kanssa sovittujen kunnossapito-ohjelmien mukaan.

Palvelujen joustavuutta ja monipuolisuutta lisäävät omat maalaus-, LVI-, talotekniikka-ja puuseppäosastot.

Kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta vastaa huoltoinsinööri Aimo Häikiö, p. 044 703 2572.


Perusparannuspalvelut vastaa Oulun Tilakeskuksen kanssa sovituista perusparannushankkeista sekä laajemmista kunnossapitokohteista.

Perusparannuspalvelut -vastuualueesta vastaa työpäällikkö Katri Rauman, p. 044 703 2901.


Liikuntapalvelut vastaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimien liikuntalaitosten:

 • jäähallien
 • palloilu- ja monitoimihallien
 • uimahallien
 • kuntosalien
 • ulkourheilukeskuksien
 • kuntoreittien (kuntoradat ja hiihtoladut)
 • pienkenttien, sekä päiväkotien ja koulujen latujen
 • uimarantojen
 • kunnossapito-, ylläpito-, huolto- ja asennustehtävistä, liikuntapaikkojen- ja liikuntavälineiden huollosta ja kunnossapidosta, sekä kiinteistönhoitotehtävistä.


Liikuntalaitospalveluista vastaa laitospäällikkö Asko Ylitalo,
p. 044 703 8131.

Kiinteistönhoitopalvelujen työntekijä asennustehtävissä.
Kiinteistönhoidon työntekijä asennustehtävissä.

 Pohjankartanon ilmanvaihtojärjestelmän huoltotöitä.
Perusparannuspalveluiden työntekijä
IV-päätelaitteen parissa.