Viheralueiden kesähoitopalvelut - Oulun tekninen liikelaitos - Oulun kaupunki

Viheralueiden kesähoito Viheralueiden kesähoito

Oulun kaupunki on jaettu urakka-alueisiin. Katu- ja viherpalveluiden kilpailuttamat urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti katu- ja viheralueiden hoidosta alueillaan. 

Oulun alueurakat ja yhteystiedot

Oulun tekninen liikelaitos (Tekli) hoitaa neljää alueurakkaa, joita ovat Keskusta-, Oulunsuu-Kaukovainio-Perävainio-, Hietasaari-Toppila-Tuira- ja Linnanmaa-Rusko -alueurakat. Lisäksi Teklin hoidossa on Haukiputaan ja Kiimingin viheralueet.

Viheralueiden hoito

Viheralueiden hoito perustuu valtakunnalliseen hoitoluokitukseen. Viheralueet on jaettu neljään hoitoluokkaan. Edustusviheralueet ovat hoitoluokkaa A1. Keskustan ruutukaava-alueen puistot, keskeinen osa Tuiraa, leikkipuistot sekä kokoojakadut ja ostoskeskusten ympäristöt ovat hoitoluokkaa A2. Asuinalueiden keskelle sekä kaupunginosien laidoilla olevat käyttö- ja suojaviheralueet sekä useimmat liikenneviheralueet ovat luokassa A3. A1:ssä nurmen pituus on 4-7 cm, A2:ssa 4-12 cm ja A3:ssa 4-25 cm. Myös kasvillisuutta, käytäviä ja rakenteita hoidetaan eri hoitoluokissa eri kriteereillä.

Laajat ja avoimet alueet sekä useimmat meluvallit ovat hoitoluokkaa B3, ja ne niitetään vain kerran kesässä, elokuussa.

Kukkia Franzenin puistossa