In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävänä on oppilaiden ja oppilasryhmien tukeminen koulussa muun muassa keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulukuraattori on osa koulun oppilashuoltoryhmää ja hän toimii tiiviissä yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaan huoltajien kanssa. Kuraattori ohjaa oppilasta ja heidän perheitään tarvittaessa myös muiden tukipalveluiden piiriin. Kuraattorin tukee ja auttaa oppilaita koulunkäynnissä ja muussa sosiaalisessa kasvussa sekä edistää hyvinvointia kouluyhteisössä.

Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin. Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana.

Koulukuraattori Kaisa Pintamo-Kenttälä on koululla torstaisin. Hänet tavoittaa puhelimitse (044 703 9003).