In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Terva-Toppilan koulun esittely

Terva-Toppilan koulun juuret ulottuvat aina vuosisadan alkuun (1906), jolloin aloitti toimintansa Koskelankylän kansakoulu, joka on koulumme 1.–6.luokkien yksikön Merituulen perusta. 7.–9. luokkien yksikön Ankkurin historia taas ulottuu vuoteen 1963, jolloin aloitti toimintansa Toppilan keskikoulu. Peruskoulu-uudistuksen myötä keskikoulun toiminta jakaantui vuonna 1974 yläasteeksi ja lukioksi. Tämä yhteiselo päättyi lukuvuoteen 2005–2006, kun viimeiset lukion oppilaat siirtyivät Kuusiluodon lukioon, Toppilan ja Kuusiluodon lukioiden yhdistymisen myötä. Saman lukuvuoden päättyessä Merituulen koulu ja Toppilan koulu yhdistyivät muodostaen Terva-Toppilan koulun.

Terva-Toppilan 1.–9. luokkien yhtenäiskoulussa on oppilaita 332. Henkilökuntaa on lähes 50, joista opettajia noin 30. 1.–6. luokan oppilaat työskentelevät pää­sääntöisesti  koulumme Merituuli-yksikössä ja 7.–9.luokan oppilaat Ankkuri-yksikössä. Poikkeuksen muodostavat 5. ja 6. luokat, joilla on opetusta molemmissa yksiköissä. Tämän tavoitteena on tutustuttaa oppilaat Ankkuri-yksikköön ja näin tukea oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Tämä mahdollistaa myös Ankkuri-yksikön aineopetustilojen hyödyntämisen myös 5.- ja 6. luokkien opetuksessa. Lisäksi koulussamme järjestetään teemapäiviä ja opetusryhmien välisiä yhteistyöprojekteja, joissa pienet ja isot oppilaat työskentelevät yhdessä aina tilanteen mukaan eri yksiköissämme. Terva-Toppilan koulu saa seitsemännelle luokalle oppilaita oman Merituuli-yksikön lisäksi Koskelan koulusta. Koskelan koulun ja Terva-Toppilan koulun välistä nivelvaihetta tuetaan opetussuunnitelmallisella, toiminnallisella ja oppilashuollollisella yhteistyöllä. 

Terva-Toppilan koulu antaa perusopetusta ajanmukaisissa ja viihtyisissä koulutiloissa, mikä mahdollistaa monipuolisten opetusmenetelmien ja työskente­ly­tapojen toteuttamisen ja oppilaiden omaehtoisen toiminnan.

Terva-Toppilan koulu tarjoaa oppilailleen perusopetuksen lisäksi mahdollisuuden toimia aktiivisesti kouluyhteisön sisäisissä ja ulkoisissa projekteissa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin kehittämiseen, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaan sekä alueelliseen osallisuusryhmään. Koulullamme on lisäksi vuosittain vaihtuvia kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja.