In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Terva-Toppilan koulun säännöt

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35,36)

Oppilaalla :

* On oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta

* On velvollisuus käydä koulua säännöllisesti

* On velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti

* On velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

Hyvän käytöksen tunnusmerkit

* Olen rehellinen ja otan vastuun tekemisistäni.

* Annan työrauhan kaikille koulussa työskenteleville.

* Noudatan aikatauluja.

* Käyttäydyn hyviä tapoja noudattaen ja toisia kunnioittaen.

* Liikun rauhallisesti ja toiset huomioiden koulupäivän aikana.

* Käytän kohteliasta ja asiallista kieltä.

* Ruokailen hyviä tapoja noudattaen.

* Minulla on asianmukaiset opiskelutarvikkeet ja varusteet koulussa.

* En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työhöni lähteet näkyviin.

* En syrji enkä kiusaa ketään ja ilmoitan aikuisille, jos näen kiusaamista.

* Ilmoitan tapaturmasta, vahingonteosta tai kiusaamisesta koulun henkilökunnalle.

* Riisun päällysvaatteet ja päähineet sisätiloissa. Päähinettä

 voidaan käyttää opettajan luvalla työturvallisuus- /hygieniasyistä.

Oleskelu ja liikkuminen

* Vietän välituntini opettajan osoittamalla välituntialueella. Merituulessa  oppilaat menevät kaikilla välitunneilla ulos. 

* Poistun koulualueelta koulupäivien aikana vain opettajan luvalla.

* Laitan polkupyörät ja muut kulkuvälineet niille varatuille paikoille. 

* Noudatan koulun retkillä liikennesääntöjä ja opettajan antamia turvallisuusohjeita.

* Koulun piha-alueella ajo on kielletty.

* Noudatan opettajien ja muun henkilökunnan erikseen antamia ohjeita.

* Koulun valvontavastuu ei koske koulumatkoja, koulun henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus tietoon tulleesta kiusaamisesta tai väärinkäytöksestä.

* Oppilaan on noudatettava koulun sääntöjä oleskellessaan koulun tiloissa myös kouluajan ulkopuolella.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

* Pidän omalta osaltani huolta koulun siisteydestä ja jätteiden kierrättämisestä.

* Olen vastuussa omista tavaroistani ja käytössäni olevasta koulunomaisuudesta. Koulu ei korvaa kadonneita tai rikkoontuneita henkilökohtaisia tavaroita. En ota tai käsittele luvatta toisten tavaroita.

* Minun on korvattava, jos särjen tai turmelen koulun tai toisten omaisuutta.

* Minun pitää korvata aiheuttamani vahinko ja puhdistettava tai uudelleen järjestettävä likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuus tai tila.

Turvallisuus

* Pyydettäessä luovutan häiritsevän tai kielletyn aineen tai esineen opettajalle tai rehtorille.

* Pyydettäessä avaan käytössäni olevan oppilaskaapin turvatarkistusta varten.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

* En käytä oppitunneilla kännykkää ja muita elektronisia laitteita ilman lupaa.

* En kuvaa / nauhoita /tallenna kamerapuhelimella tai muilla välineillä koulupäivien aikana ilman opettajan lupaa. 

* En julkaise koulussa tehtyjä tallenteita ilman opettajan ja alaikäisten asianosaisten huoltajien lupaa.

* Noudatan opettajien ja muun henkilökunnan erikseen antamia ohjeita mm.  kaiuttimien tai muiden välineiden osalta.

Päihteet, haitalliset aineet ja vaaralliset esineet

* En tuo tai käytä energiajuomia ja vastaavia tuotteita koulussa ja koulun tilaisuuksissa.

* Tupakkatuotteiden ja muiden päihteiden tuominen ja käyttäminen on     koulussa ehdottomasti kielletty.

* Teräaseiden ja tulentekovälineiden tai muiden vaaratilanteita aiheuttavien esineiden tuominen kouluun on ehdottomasti kielletty.