In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto

Koululääkäriin saa yhteyden kouluterveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhoitajana työskentelee Kirsti Myllyniemi. Hän toimii hoitotyön asiantuntijana. Hänellä on kokonaisvastuu sekä koulu- että oppilaskohtaisesta terveydenhuollosta. Työn tavoitteena on turvata nuoren terve fyysinen ja psyykkinen kasvu ja kehitys yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Kouluterveydenhoitaja on kuuntelija, kokija, ohjaaja ja tuen antaja nuorelle elämän eri vaiheissa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan joka vuosi. Laaja-alainen terveystarkastus tehdään ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille, jolloin terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan (eri käyntikerroilla). Oppilaan huoltajat ovat tervetulleita myös näihin tarkastuksiin. Kahdeksannen luokan koululääkärintarkastuksessa nuori saa lisäksi nuorison terveystodistuksen, joka on voimassa 5 vuotta.

Kouluterveydenhoitajalta saatte tarvittaessa alle 10-vuotiaasta sairaasta lapsesta hoitolomaselvityksen työnantajaa varten.

Koulutapaturmissa ensiavun antaa terveydenhoitaja, opettaja tai jokin muu henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan jatkohoito tapahtuu omalla terveysasemalla tai OYS:n yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan mahdollisimman pian yhteyttä.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Ankkurin tiloissa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin (päivystysaika 9.30–10.00). Maanantai ja perjantai ovat ensisijaisesti Ankkurin päiviä ja torstai Merituulen päivä. Terveydenhoitajan puhelinnumero on 044 7034 618. Hänet tavoittaa puhelimitse parhaiten päivystystunnin aikana.

Lasten täitartunnat yleistyvät säännönmukaisesti alkusyksystä päiväkotien ja koulujen avatessa ovensa kesälomien jälkeen. Toinen esiintymispiikki on tammikuun alussa joululomien jälkeen. Huoltajien tulee säännöllisesti kiinnittää asiaan huomiota.

Hammashuolto

Yleistä
Hammastarkastukset tehdään jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti määritellyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli oppilaalle ei ole tehty kyseistä suunnitelmaa, kutsutaan hänet tarkastukseen kouluvuoden aikana. Myös oppilas itse tai hänen vanhemmat voivat varata ajan hammashoitolasta. Tarkastuksen tekee joko hammaslääkäri tai suuhygienisti.

Hoito on peruskouluikäisille maksutonta. Oppilaat saavat erikseen kutsun hammastarkastukseen.  Huoltajat järsestävät kuljetuksen ja valvovat, että oppilas menee hänelle varattuna aikana hammashoitoon. Mikäli oppilaalle tulee este, aikavaraus on peruttava mahdollisimman pian. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään yli 15 vuotiailta sakkomaksu.

Hyvä muistaa:
• Säännöllinen ateriarytmi ja ylimääräisen napostelun välttäminen
• Janojuoma on VESI
• Hampaiden harjaus fluoritahnalla kahdesti päivässä
• Ruokailu on hyvä päättää ksylitolipurkkaan tai - pastilliin

Hammashoito on Tuiran terveysaseman hammashoitolassa:
Kangastie 12
90500 OULU

Keskitetty ajanvaraus: p. (08) 558 46430

Oppilaita hoitavat kaikki Tuiran terveysaseman hammaslääkärit ja suuhygienistit.

Kasvatus- ja perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvolan palvelut on tarkoitettu lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Henkilökuntaan kuuluu psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, lääkäri ja puheterapeutti.

Ajan kasvatus- ja perheneuvolaan voivat varata joko nuoren vanhemmat tai nuori itse; lähetettä ei tarvita. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Neuvolassa toimii myös puhelinneuvonta: (08) 375 577.