In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilashuolto Oppilashuolto

Opiskeluhuollon henkilöstöä ovat kouluterveydenhoitaja, -kuraattori sekä –psykologi. Opiskeluhuollollista yhteistyötä heidän kanssaan tekevät opettajat, ohjaajat sekä rehtori sekä muu henkilökunta.  Opiskeluhuoltoa toteutetaan kouluissa yhteisöllisenä sekä yksilökohtaisena toimintana.

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria, joilla koulussa edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Tavoitteena on lisäksi edistää kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Koulussamme yhteisöllinen opiskeluhuolto sisältää mm. Kiusaamisen vastaisen toiminnan organisoinnin sekä seurannan. Opiskeluhuollon lisäresurssina koulussamme toimivat koulumentori ja koulukoppari.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon, psykologin ja kuraattorin palveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Kun oppilaalla ilmenee opiskeluhuollollisen tuen tarvetta, ollaan yleensä välittömästi yhteydessä huoltajaan ja kutsutaan koolle monialainen asiantuntijaryhmä, joka määrittelee oppilaalle tarjottavat opiskeluhuoltopalvelut. Palveluihin voi liittyä myös koulun ulkopuolisia terapiapalveluja ja muuta asiantuntemusta. Pääsääntöisesti palvelut suunnitellaan ja niitä toteutetaan huoltajan kanssa yhteistyössä. Oppilaalla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluja huoltajan estämättä.