In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilaskunta Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Ankkurissa ja Merituulessa toimivat omat hallituksensa. Hallitukseen valitaan jokaiselta luokalta kaksi edustajaa, jotka toimivat aktiivisesti oman luokan ja koko koulun oppilaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämiseksi. Merituulen hallitusta kutsutaan pikkuparlamentiksi. Ohjaajana toimii Mari Paavola (Ankkuri) ja Pasi Palola (Merituuli).

 

Ankkuri

Toiminta käynnistyy joka syksy seitsemäsluokkalaisten valitessa keskuudestaan uudet hallituksen jäsenet.  Valitut jäsenet toimivat halutessaan oppilaskunnan edustajina seuraavat kolme vuotta. Kahdeksas-  ja yhdeksäsluokkalaiset opettavat uudet tulokkaat oppilaskunnan rutiineihin, jolloin hyvät ja perinteiset toimintatavat saadaan siirtymään vuosiluokalta toiselle.

Ankkurin hallituksenkeskeisiä toimintamuotoja koulussamme ovat mm. tempauksiin ja teemapäiviin osallistuminen, juhlien suunnittelu ja toteuttaminen, koulupaidan logo-kisan ja myynnin järjestäminen, yleistä viihtyvyyttä edistävien kampanjoiden toteuttaminen sekä oppilaskunnan kioskitoiminta. Tukioppilaiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Ankkurin hallituksen edustajat julkaistaan Wilmassa.

 

Merituuli

Merituulen pikkuparlamentti ottaa kantaa mm. toiveruokapäivään, kirjaston tilauksiin ja oppilaiden viihtyvyyteen liittyviin asioihin. Pikkuparlamentin edustajien erityistehtävänä on pitää liikuntavälineiden lainaamoa välituntisin.

Merituulen pikkuparlamentin edustajat julkaistaan Wilmassa.