In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

KiVa koulu - ohjelma

KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia.

KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin tavoin. Alakoulun oppilaat osallistuvat nk. KiVa-oppitunneille ensimmäisellä luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). Yläkoulussa toteutetaan 7. luokkalaisille suunnattuja KiVa-teemoja (4 teemaa), joko oppituntien tai teemapäivien muodossa.

Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisenvastainen KiVa-tietokonepeli ja yläkoulussa virtuaalinen oppimisympäristö nimeltä KiVa Street. KiVa Koulu näkyy myös koulun käytävillä julisteina.

Koulussamme kiusaamistilanteiden käsittelyyn keskittyy kuusi opettajaa.  He selvittävät yhteistyössä luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen.

Jos epäilet lastasi kiusattavan tai on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kouluun, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia, jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa!

KiVa Koulu –ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa KiVa Koulun nettisivuilla www.kivakoulu.fi

Majakka

Terva-Toppilan koulu on liittynyt valtakunnalliseen kehittäjäkouluverkostoon Majakkaan 2015. Verkostossa on mukana 177 koulua 38 kunnasta.

Majakka – verkoston tavoitteena on

 • Uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa

 • Luoda ja levittää uusia innovaatioita

 • Edistää oppilaiden oppimista, kouluviihtyvyyttä ja motivaatiota

 • Tukea opettajien osaamisen kehittämistä ja työssäjaksamista

 • Kehittää johtamisen käytäntöjä

Terva-Toppilan koulun kehittämishankkeet ovat:

Hyvinvointi: Oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen Liikkuva koulu -menetelmällä sekä henkilöstön kouluttaminen Lapset puheeksi työkalun käyttöön.

Osallisuus: Osallistavan arvioinnin kehittäminen

Ilmiöpohjainen oppiminen: teemaviikot lukuvuonna 2015-2016

Peliporojekti: Koulun ja Yliopiston yhteinen oppimisympäristöprojekti jossa tuotetaan peli suomen kielen oppimisen näkökulmasta

Oppimisympäristöt: kansainvälinen Digital Schools of Europe – hanke ( DSoE)

Oulun Majakka-koulut ovat:

 • Haukiputaan koulu

 • Hintan koulu

 • Jokirannan koulu

 • Oulunsalon kirkonkylän koulu

 • Kaakkuri koulu

 • Myllyojan koulu

 • Myllytulin koulu

 • Pitkäkankaan koulu

 • Rajakylän koulu

 • Terva-Toppilan koulun

 • sekä valtion ylläpitämä Normaalikoulu

Majakka –verkostoa vetää Aluerehtori Harri Kauppinen

 

Digital Schools of Europe

Digital Schools of Europe on kahdeksan Euroopan maan yhteinen oppimisympäristöjen digitalisoitumisen ja teknologian kehittämisen hanke.

Mukana on Irlanti, Italia, Espanja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Suomesta hankkeeseen osallistuu Oulun kaupungin Majakka- kehittäjäkouluverkoston koulut.

Hanketta vetää SiKu:n laatupäällikkö Päivi Mäki

Hankkeen puitteissa koululle laaditaan kolmen vuoden digitalisoinnin tavoiteohjelma. Ohjelmassa on neljä osa-aluetta:

 • Digitalisoitumisen johtaminen

 • Koulun verkko ja laitteet, sekä sähköiset oppimateriaalit

 • Opettajien osaaminen

 • Oppilaiden oppiminen

Osallistuvien maiden yhteistyön tavoitteena on parantaa Euroopan maiden oppilaiden valmiuksia toimia digikansalaisena ja luoda yhteinen laatujärjestelmä digitalisoitumiseen.

Hankkeen ensimmäiset kokoontumiset pidettiin Dublinissa 14.-18.10.2015 ja Oulussa 26.-28.11.2015.

Tapakasvatus

Tapakasvatuksen päätavoitteet ovat seuraavat:

Oppilas:

 • Osaa tervehtiä kaikkia ihmisiä kohteliaasti.
 • Osaa sanoa oikeissa tilanteissa kiitos, ole hyvä, anteeksi ja käyttää muutenkin kohteliasta kieltä.
 • Osaa olla yhteisönä erilaisissa tilaisuuksissa, osaa hyvät tavat juhlatilaisuuksissa, osaa kunnioittaa ja vaalia perinteitä.
 • Osaa hyvät ruokailutavat ja käyttää niitä.
 • Osaa keskustella vieraan henkilön kanssa ja osaa esitellä ihmisiä toisilleen.
 • Osaa odottaa vuoroa, osaa kuunnella ja osaa keskittyä toisten puheeseen.

 

Ohjelma

Syyskuu:

Tervehdin kaikkia kohteliaasti (hyvää huomenta, hyvää päivää, näkemiin). Käytän oikeissa tilanteissa sanoja kiitos, ole hyvä, anteeksi.

Lokakuu

En kiusaa ketään ja puutun, jos näen kiusaamista. Ketään ei jätetä yksin.

Marraskuu:

Osaan työskennellä kaikkien kanssa. Edistän omalta osaltani luokan työrauhaa ja hyvää työilmapiiriä.

Joulukuu:

Pyrin ajattelemaan ja myös sanomaan toisista myönteisiä asioita.

Tammikuu:

Ruokailen hyviä tapoja noudattaen.

Helmikuu:

Kiinnitän erityistä huomiota kohteliaaseen ja asialliseen kielenkäyttöön.

Maaliskuu:

Olen rehellinen.

Huhtikuu:

Huolehdin omalta osaltani yhteisen kouluympäristön siisteydestä.  

Toukokuu:

Työskentelen keskittyneesti ja rauhallisesti  lukuvuoden loppuun asti. Noudatan hyviä tapoja juhlatilaisuuksissa.

Päättyneet projektit:

 • Vihreä lippu -kouluna toimiminen päättyi 2015 - kestävä kehitys on painotuksessa edelleen

 • Oulun kaupungin tulevaisuuden koulu -projektikoulu:
  Aloitimme koulussamme vuonna 2006 vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen (vsop)

 • Comenius-projekti "Image of the Other"(2006-2009)
 • Comenius "The Role Of Arts In Teenagers' Lives In The 21st Century" (2002-2005)
 • Tutkien halki Euroopan "Exploring Europe"(2002-2006)
 • Käsityö - Lumipalloprojekti (2003-2004)
 • Tkk - Lumipalloprojekti (2003-2004)
 • Tietoyhteiskunnan koulukirjasto