In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki jakaantuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Jokaisella oppilaalla on oikeus yleiseen tukeen, esimerkiksi opetuksen eriyttämiseen ja tukiopetukseen.

Oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada tehostettua tukea, joka on yleistä tukea säännöllisempää ja pitkäkestoisempaa. Tehostettuun tukeen siirtyminen perustuu pedagogiseen arvioon, jossa opettajat arvioivat annettuja tuen muotoja ja niiden vaikutusta. Mikäli yleinen tuki ei oppimisen turvaamiseksi riitä, siirrytään antamaan tehostettua tukea. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

Mikäli oppilaan kasvu, kehitys tai oppimisen ja koulunkäynnin edellytykset ovat heikentyneet ja tehostettu tuki on riittämätöntä, on oppilaalla oikeus erityiseen tukeen. Erityiseen tukeen siirtymisen päätös tehdään aina moniammatilliseen pedagogiseen selvitykseen pohjautuen, yhteistyönä oppilasta ja huoltajia kuullen. Erityistä tukea saavan oppilaan opetus annetaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.