Äitiysneuvola

Neuvolakäynneillä seurataan odottavan äidin, sikiön ja koko perheen hyvinvointia. Terveille ensisynnyttäjille järjestetään raskausaikana yhdeksän ja uudelleensynnyttäjille kahdeksan määräaikaista terveystarkastusta, joista kaksi on lääkärintarkastuksia. Tarvittaessa käyntejä voidaan lisätä.

Lisäksi synnytyksen jälkeen on kaksi terveystarkastusta.

Lue tiedote: Neuvolat toimivat supistetusti (28.3.2020) 

Raskauden aikaiset terveystarkastukset

Kun raskaustesti on positiivinen, voit soittaa neuvolan puhelinpalveluun 08 558 44356 sopiaksesi ensikäyntiajan. Oulun Omahoitopalvelun kautta voit varata ajan, jos olet terve 18-40 -vuotias uudelleensynnyttäjä eikä aiemmissa raskauksissasi ole ollut poikkeavaa, kuukautiskiertosi on ollut ennen raskautta säännöllinen eikä lähisuvussasi ole laskimotukoksia tai tukoksiin altistavaa geenivirhettä. 

Raskausviikkojen laskeminen aloitetaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Täysiaikainen raskaus kestää 37-42 viikkoa. Näin määritellään ns. laskettu aika eli synnytyksen arvioitu ajankohta. Laskettu aika tarkentuu myöhemmin ultraäänitutkimuksissa.

Ensimmäinen käynti terveydenhoitajalle on yleensä raskausviikolla 8-10. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan. Käynnillä keskustellaan voinnista, tunteista, odotuksista ja terveystottumuksista sekä raskaudenajan seurantaan liittyvistä asioista. Tulostakaa neuvolan esitietolomake ja tuokaa se täytettynä mukananne ensikäynnille.

Myöhempää käyntiä varten voitte tulostaa ja täyttää Lasta odottavan perheen voimavaralomakkeen  ja miettiä sen avulla aiheita, joita haluatte ottaa esiin neuvolakäynnillä. Lisäksi voitte pohtia mahdollisia perheenne terveysriskejä.

Jos tietokoneellanne ei ole word-ohjelmaa, voitte tästä ladata esitietolomakkeen (pdf) ja Lasta odottavan perheen voimavaralomakkeen (pdf).

Seulonta- ja ultraäänitutkimukset raskauden aikana

Ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä sovitaan alkuraskauden aikana otettavasta infektioseulontanäytteestä ja RhD -veriryhmätutkimuksesta. Samalla äidiltä pyydetään suostumus verinäytteeseen, joka talletetaan Biopankki Borealikseen. Alkuraskauden verinäytteet tallennetaan Finnish Maternity Cohort aineistoksi käytettäväksi tutkimustyössä, joka selvittää äidin tai lapsen myöhemmin mahdollisesti ilmenevään sairauteen vaikuttavia tekijöitä. Talletettu alkuraskauden verinäyte on hoitavan lääkärin aloitteesta hyödynnettävissä myös, mikäli näytteen luovuttajan oman tai syntyvän lapsen terveydenhoito edellyttää näytteestä tehtäviä tutkimuksia.

Ensimmäiseellä neuvolakäynnillä saat myös tietoa ja ohjausta raskauden aikaan liittyvistä sikiöseulontatutkimuksista (Sikiöseulonnat – Opas THL). Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia ja perhe päättää itse, haluaako osallistua sikiön kehityshäiriöitä etsiviin tutkimuksiin.

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus tehdään  raskausviikoilla 12+0 – 13+6. Tutkimuksessa nähdään sikiön sydämen syke, raskauden kesto sekä sijainti ja sikiöiden lukumäärä.

Rakenneultraäänitutkimus tehdään noin raskausviikoilla 18+0 – 21+6 tai 24+1 – 28+0. Tutkimuksessa katsotaan sikiön rakenteet ja koko sekä lapsiveden määrä ja istukan sijainti.

Mikäli raskaana oleva haluaa osallistua kromosomipoikkeavuuksien seulontaan, seerumiseulontanäyte otetaan raskausviikoilla 9+0 – 11+6 ja yleinen ultraäänitutkimus raskausviikoilla 12+0 – 13+6. Yhdistämällä verinäytteen ja niskaturvotusmittauksen tulokset voidaan tunnistaa ne sikiöt, joiden kromosomipoikkeavuuden riski on suurentunut.

Lähetteet tutkimuksiin saat neuvolassa ensikäynnillä.

Raskausseulontaan kuuluvat ultraäänitutkimukset tehdään keskusneuvolassa ja ne ovat maksuttomia. Kaikista muista ultraäänitutkimuksista ja keskusneuvolan lääkärivastaanottokäynneistä peritään asiakasmaksu. Peruuttamattomasta ultraäänitutkimusajasta laskutetaan sakkomaksu. Katso myös keskusneuvolan kirje odottaville äideille.

Synnytys

Oulun Yliopistollisen sairaalan nettisivuilta löytyy hyödyllistä tietoa, milloin lähteä sairaalaan, saapumisesta sairaalaan, kivunlievityksestä sekä ajasta vauvan synnyttyä.   

Sisäänkäynti  rampilta, ovi B2:2 opasteiden mukaan.

Ryhmätoiminta ja perhevalmennus

Perhevalmennusta tarjotaan ensimmäistä lastaan odottaville perheille, ja se ajoittuu raskausviikoille 30-38. Ajat perhevalmennukseen voit varata sähköisen ajanvarauksen kautta. Lisäksi muita raskaana oleville ja vauvaperheille tarkoitettuja ryhmiä voi tiedustella omasta neuvolasta.

Odottavan perheen hammashoito

Ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat varata ajan hoidon tarpeen arviointiin ja suun terveyden infoon suuhygienistin vastaanotolle. Tämä käynti on maksuton.

Muut kuin ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat voivat tarpeen mukaan varata ajan tarkastukseen hammashoidon keskitetystä ajanvarauksesta. Ajanvaraus menee jonotuksen kautta. Lisätietoja suun terveydenhuollosta

Isyyden / äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyyden vahvistaminen edellyttää toimia lapsen vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden tunnustaminen on mahdollista raskausaikana, jos on selvää, että isyyden tunnustaja on lapsen isä, eikä muitakaan laissa säädettyjä perusteita kieltäytyä isyyden tunnustamisen vastaanottamisesta ole. Jos isyys tunnustetaan ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 6 a §). 

Isyyslaki 13.1.2015/11

Äitiyslain mukaan lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen (2 §). Lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti hedelmöityshoitoon suostumisen perusteella (3 §). Äitiys voidaan tunnustaa tietyin edellytyksin ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Tunnustaminen on mahdollista, mikäli hedelmöityshoidosta esitetään hedelmöityshoitoklinikan antama todistus ja suostumus hedelmöityshoitoon on annettu 1.4.2019 jälkeen. 

Äitiyslaki 253/2018 voimaan 1.4.2019

 

Isyyden selvittäminen - THL

Äitiyden selvittäminen -THL

Neuvolan chat

Neuvolan chat -palvelun kautta saat neuvontaa ja ohjausta äitiys- ja lastenneuvolaan liittyvissä asioissa.

Chat on avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15. 

Voit myös soittaa neuvolan puhelinpalveluun 08 558 44356 tai jättää viestin Omahoidossa neuvolan terveydenhoitajalle.

Ajanvaraukset hoituvat Oulun Omahoidon tai neuvolan puhelinpalvelun kautta.

Chat-palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tunnistaudu neuvolan chattiin

Lapsuus.ouka.fi - Lapsiperheiden sivusto
Meille tulee vauva -opas - THL
Meille tulee vauvat (2011) (pdf)
Nuoren odottajan opas
Perheaikaa -Väestöliitto
Kela-Kerttu vastaa verkossa
Lapsiperheiden tuet Kelassa
Naistalo.fi
Lastentalo.fi

Neuvokas -perhe - Suomen Sydänliitto


Other languages:

Terveys Oulussa - Health in Oulu
Tukea perheille - Support for families
We're having a baby (pdf)

Huoli raskaudesta? Raskauteen liittyvissä asioissa otetaan ensisijaisesti yhteys neuvolan puhelinpalveluun 08 558 44356.

Jos neuvola on suljettuna, voit ottaa yhteyttä OYS:aan. Päivystyksellisen yhteydenoton aiheita ovat:

• säännölliset (alle 10 minuutin välein) ja kivuliaat supistukset ennen 37+0 raskausviikkoa
• kohtalainen tai runsas verinen vuoto
• selkeä lapsiveden meno
• yhtäjaksoinen, voimakas vatsakipu, joka ei helpota levossa
• sikiön vähentyneet liikkeet 28 raskausviikon jälkeen (<10 /tunti) toistetusti
• kova päänsärky ja näköhäiriöt, jotka eivät mene särkylääkkeellä (paracetamol 1g) ja levossa ohi
• hengitysvaikeudet
• jalan turvotus ja voimakas kipu toispuoleisena (esim. astuessa)