Ajankohtaista

< Takaisin

Alaikäisten päihteiden käyttö huolestuttaa oululaisia

Loppuvuodesta toteutetun päihdetilannekyselyn mukaan oululaisilla on enemmän havaintoja alaikäisten nuuskan ja kannabiksen käytöstä kuin vuonna 2016. Alaikäisten päihteiden käyttöön, erityisesti kannabiksen kokeiluun ja käyttöön sekä rahapelaamiseen tulisi oululaisten mielestä puuttua enemmän. 
 

Päihteistä ja turvallisesta kaupunkiympäristöstä kysyttäessä yli puolet vastaajista kertoi pelänneensä kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä. Päihteiden käytöstä johtuva turvattomuuden tunne on lisääntynyt jonkin verran edellisestä kyselystä. 

Sen sijaan päihtyneen henkilön ahdistelemaksi tai kiusaamaksi joutuneiden osuus on pysynyt ennallaan 27 prosentissa. Julkisilla paikoilla alkoholin käyttöä rajoittaisi noin joka toinen vastaaja. Oululaiset haluaisivat rajoittaa alkoholin käyttöä erityisesti Valkeassa sekä keskustan ja torinrannan alueilla. Rajoituksia toivottiin lisää myös puistoihin.

Ravintoloiden pidentyneet aukioloajat eivät ole oululaisten mielestä aiheuttaneet haittaa. Vastaajista 65 prosenttia oli sitä mieltä, että alkoholin anniskeluun ja myyntiin päihtyneelle pitäisi suhtautua nykyistä tiukemmin Oulun ravintoloissa ja kaupoissa. Tämän suhteen oululaisten asenne on muuttunut tiukemmaksi viimeisen kahden vuoden aikana. 

Rahapelimainonnan kieltäisi vastaajista reilu 20 prosenttia. Useat heistä kieltäisivät mainonnan paikoissa, joissa on lapsia tai joissa ihmiset joutuvat odottamaan tai jonottamaan. Rahapelien valvontaa ja mainontaa sekä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja koskevia kommentteja oli enemmän kuin edellisessä kyselyssä.

Lähes kolme neljästä vastaajasta oli ainakin joskus ollut huolissaan läheisensä päihteiden käytöstä. 

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että päihteiden käyttö otetaan puheeksi vastaanotoilla edelleen satunnaisesti - rahapelaamista ei juuri ollenkaan. Tästä syystä myös tieto tuesta jää saamatta.

Nuorille lisää päihteettömiä ajanviettopaikkoja

Tutkittuun tietoon perustuvaa, kaikki ikäryhmät huomioivaa, valistusta pidetään edelleen yhtenä vaikuttavimmista keinoista ehkäistä päihdehaittoja. Edelliseen kyselyyn verrattuna yhä useampi oululainen esitti ratkaisuksi valvonnan tiukentamista. Toisaalta moni vastaaja on sitä mieltä, että päihteiden saatavuutta ja mainontaa rajoittamalla voidaan parhaiten ehkäistä päihdehaittoja. 

Erilaisia tukimuotoja, varhaista puuttumista ja matalan kynnyksen apua ongelmakäyttäjille pitäisi olla nykyistä enemmän. Lapsiperheille toivottiin varhaista tukea. 

Oululaisten mielestä nuorille pitää tarjota mielekästä, päihteetöntä vapaa-ajan tekemistä sekä lisää nuorisotiloja. Moni vastaaja toivoi, että työntekijät jalkautuisivat nykyistä enemmän nuorten pariin. Edelliseen kyselyyn verrattuna selviämisaseman puuttuminen nousi vastauksissa useammin esiin.
 

Päihdetilannekysely toteutettiin 19.11.–17.12.2018. Oululaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja kokemuksensa kaupungin päihdetilanteesta sekä ehdottaa keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kyselyyn vastasi 841, ja naisia vastaajista oli 74 prosenttia. Eniten vastaajia oli nuorten aikuisten ikäryhmässä 31–45-vuotiaat. Kysely on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Pakka-toimintamallia.
 

Lisätietoja: 
Sirpa Rytky, asiantuntija, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut, p. 044 7034560, sirpa.rytky[at]ouka.fi
Sanna Lakso, koordinaattori, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, p. 044 703 8246, sanna.lakso[at]ouka.fi

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.