Arvioinnissa akuuttivastaanotto - kehittämiskohteina asiointia helpottavat toimintatavat ja sähköiset palvelut - Ajankohtaista - Terveyspalvelut - Terveyspalvelut - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Arvioinnissa akuuttivastaanotto - kehittämiskohteina asiointia helpottavat toimintatavat ja sähköiset palvelut

Oulun kaupungin terveysasemien ja hyvinvointikeskusten vastaanotoilla siirryttiin uuteen toimintamalliin, akuuttivastaanottoon, 12.1.2015. Vastaanotto toimii walk-in -periaatteen mukaisesti, eli asiakas voi tulla vastaanotolle ilman etukäteen tehtyä hoidon tarpeen arviointia. Akuuttivastaanotossa yhdistyy päivystys, aiemmin puhelimessa tehty hoidon tarpeen arvio ja osin aiempi kiireetön vastaanotto.

Palautteen ja analyysin perusteella uudella toimintamallilla onnistuttiin parantamaan palvelun saatavuutta ja moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi taloudellisissa tavoitteissa pysyttiin. Sen sijaan kehittämiskohteina korostuvat edelleen liian pitkien odotusaikojen lyhentäminen ja joustavammat mahdollisuudet päästä ajanvarausvastaanoton puolelle.

– Kokemusten perusteella ohjaamme liian kategorisesti akuuttivastaanotolle, vaikka olisi ilmeistä, että asiakas tarvitsee ennalta suunnitellun ja varatun ajan vastaanotolle. Tämä korostuu erityisesti pitkäaikaissairaiden ja paljon eri palveluita tarvitsevien kohdalla, toteaa terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä.

Vastaanottotoimintaa kehitetään kuluvan vuoden aikana panostamalla sähköisiin palveluihin, kuten itseilmoittautumiseen ja netissä tehtävään ajan varaamiseen, perumiseen ja vaihtamiseen. Kaupungin verkkosivuilla on nyt nähtävillä osan akuuttivastaanottojen jonotilanteet. Näkymä nettiin pyritään saamaan jokaiselta akuuttivastaanotolta, ja lisäksi pyritään näyttämään arviot odotusajoista.

Asiakkaille kehitetään myös erilaisia itsehoitoon ja omatoimiseen hoidon arvioon ohjeistavia sähköisiä palveluita.

– Vastaanotoilla voidaan myös kokeilla mallia, jossa akuuttivastaanottoa pidetään vain osan päivää, loppupäivän ajan otetaan asiakkaita ajanvarauksen kautta.

Vuoden 2015 aikana 32% oululaisista kävi akuuttivastaanotolla. Yleisimmät käyntisyyt olivat erilaiset hengitystieinfektiot, tuki- ja liikuntaelinongelmat sekä erityyppiset sairauden ennaltaehkäisyyn ja terveydentilan arviointiin liittyvät syyt. 40% asiakkaista jonotti vastaanotolle alle tunnin ja 73% alle 2 tuntia, vastaavasti 27% odotti yli 2 tuntia. Tekinisistä järjestelmistä johtuen edellä mainituissa jonotusluvuissa eivät ole mukana Kontinkankaan ja Haukiputaan akuuttivastaanotot.

Asiakkaista 71% kävi akuuttivastaanotoilla 1–3 kertaa vuoden aikana, mutta 29% kävi yli 4 kertaa ja 9 % yli 6 kertaa.

– Herää kysymys, onko paljon erilaisia palveluita tarvitsevat asiakkaat kyetty tunnistamaan akuuttivastaanotolla, ja onko heitä saatu ohjattua kokonaisvaltaisemman palvelun piiriin. Nämä asiakkaat tarvitsisivat moniammatillisen palvelusuunnittelun etukäteen varatulla vastaanottoajalla.

Akuuttivastaanotto ei ole lisännyt Oulun seudun yhteispäivystyksen asiakasmäärää. Oululaisten käyntimäärä päivystyksessä hieman väheni.  


Poikkeuksia aukioloajoissa Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.