Ajankohtaista

< Takaisin

Hiirosenkodin peruskorjaus etenee vaiheittain

Hiirosenkoti on Oulun kaupungin omistama vanhainkoti, jossa asuvat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevat ikäihmiset. Lisäksi Hiirosenkodissa järjestetään lyhytaikaishoitoa ja päivätoimintaa ikäihmisille. Hiirosenkoti sijaitsee Kaukovainion kaupunginosassa, osoitteessa Merikotkantie 5.

Hiirosenkodin ensimmäinen rakennusvaihe toteutettiin toukokuun 2011 ja heinäkuun 2012 välisenä aikana. Nyt on meneillään toinen rakennusvaihe, joka tulee valmiiksi joulukuussa 2013. Kolmas ja samalla viimeinen rakennusvaihe alkaa helmikuussa 2014 ja lopullisesti koko korttelin peruskorjaus on valmis joulukuun loppuun 2014 mennessä.

Toiminta Hiirosenkodissa on käynnissä kaikkien vaiheiden toteutusaikana. Rakennustöiden kohteena olevan rakennuksen asiakkaat siirretään Hiirosenkodin henkilökunnan toimesta muihin käytettävissä oleviin tiloihin. Asiakasmäärät sopeutetaan kulloisenkin peruskorjauksen vaiheen tilanteen vaatimusten mukaisesti.

Hiirosenkodin peruskorjaus muodostuu viidestä peruskorjattavasta ja yhdestä uudisrakennuksesta sekä A-talon laajennuksesta. Kaikki rakennukset ovat yhteydessä toisiinsa kellarikerroksessa ja osin myös muissa kerroksissa. Rakennukset ovat myös taloteknisesti yhteydessä toisiinsa. Peruskorjaukseen kuuluu lisäksi piha-alueen muutos- ja peruskorjaustyöt.

Peruskorjattavat tilat eivät vastanneet toiminnallisuudeltaan nykypäivän tarpeita.  Samoin rakennusten säilymisen vuoksi talotekniset korjaukset olivatvälttämättömiä.  Piha-alueen toimivuuden ja liikennöimisen sujuvuuden vuoksi tontin käyttö suunniteltiin uudelleen. Hiirosenkodin korjaustöiden yhteydessä on rakennettu 1-vaiheessa uusi laajennusosa, ns. H-talo, jossa on 30 asiakaspaikkaa (2x15asukasta).

Ennen peruskorjaustöiden aloittamista Hiirosenkodissa oli kuusi osastoa ja yhteensä 215 asiakas paikkaa. Peruskorjauksen valmistuttua paikkamääräksi on suunniteltu 189 asiakaspaikkaa ja lisäksi uudisrakennusosan 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Hiirosenkoti on vuonna 1954 käyttöönotettu vanhainkoti, joka muodostuu 6 siipirakennuksesta. Talon vanhemmat osat on suunnitellut silloinen kaupunginarkkitehti Martti Heikura ja 1980-luvulla rakennetun E-siiven Arkkitehtuuritoimisto Uki Heikkinen Oy.

Laajuus- ja kustannustietoja sekä rakennusaika
Suunnitelmien mukainen kerrosala on n. 11 518 km2 ja bruttoala n. 15 408 brm2.

Rakentamispäätökseen perustuvat rakennuskustannukset ovatilman irtaimisto- ja taidehankintaa 20 426 415 € (ALV 0 %).

Tilaajanatoimii Liikelaitos Oulun Tilakeskus. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaaArkkitehtitoimisto Uki Arkkitehdit Oy ja kohteen pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy.

Lisätietoja:
Oulun tilakeskus, hankepäällikkö Juha Kaisanlahti, puh. 044 703 2097

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.