Ajankohtaista

< Takaisin

Höyhtyän hyvintointipisteen suunnittelu jatkuu

Höyhtyän hyvinvointipisteen suunnittelu on aktiivisesti käynnissä  tämän kevään ajan. Paraikaa on meneillään Höyhtyän, Karjasillan ja Kaukovainion alueen väestöprofiilin ja palveluiden tarpeiden ja käytön analysointi. Erityisesti on tunnistettu, että palveluita tulee suunnitella iäkkäälle väestölle ja erityisryhmille. Alueella on mm. huomattavan paljon yhden hengen talouksia. Matalan kynnyksen palvelut ja hyvinvointia tukevat etsivät – ja mieluummin myös löytävät – toimintamallit ovat kehitystyön ytimessä. Suunnitteilla on järjestää keväällä 2014 kuntalaisten infotilaisuuksia.

Valtuuston linjauksen mukaan Höyhtyän hyvinvointipisteeseen tulevat perustason lääkäri- ja neuvolapalvelut. Lisäksi on selvittelyssä, miten Lintulammen ja Karjasillan asukasyhdistysten asukastuvat voisivat siirtyä nykyisiin terveysaseman tiloihin. Myös Höyhtyällä tullaan satsaamaan sähköisiin palveluihin. Näitä ovat suoraan kuntalaisille tarkoitettu alueen palveluiden sähköinen "tarjotin". Palvelutarjottimeen internetiin voisi sisältyä mm. ikäihmisten hyvinvointimittari, virtuaalinen asukastupa ja sosiaalipalveluiden oma-arviotyökalut sekä kattavasti tietoa muiden toimijoiden palveluista alueella.

Höyhtyän hyvinvointipiste tulee tukeutumaan Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen. Nykyisen työryhmän toimeksianto kestää 31.3.2014 asti. Suunnittelua tullaan jatkamaan myös osana lähiaikoina käynnistyvää Kontinkankaan alueen kokonaissuunnittelua. Hyvinvointipistettä suunnittelee apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salon nimeämä monialainen työryhmä, jossa on hyvinvointipalveluiden ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden edustajien lisäksi osallistujia kaupungin yhteisötoiminnasta, seurakunnasta, asukasyhdistyksistä, järjestöiltä ja vanhusneuvostosta.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.