Ajankohtaista

< Takaisin

Hyvinvointipalvelujen lahjoitusrahaston avustukset sekä kerta-avustukset järjestöille ovat nyt haettavissa

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluilla on lahjoitusrahasto, jonka tarkoituksen on edistää hyvinvointipalvelujen asiakkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Lahjoitusrahaston avustukset ovat nyt haettavissa 31.8.2019 saakka. 

Rahastosta myönnetään kerta-avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen hyvinvointipalvelujen yksiköiden toimintaan, kuten asiakkaiden loma- ja virkistystoimintaan, vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja harrastustoimintaan.

Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisöille sekä rekisteröimättömille yhdistyksille hankkeisiin ja tilaisuuksiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada avustusta hyvinvointilautakunnan myöntämistä järjestöavustuksista.

Vuonna 2018 hyvinvointipalvelujen lahjoitusrahasto myönsi avustuksia yli sataan eri kohteeseen yhteensä 86106 euroa.

Tyypillisimmin hakijat ovat ikäihmisten, mielenterveys- ja päihde- sekä vammaispalveluista. Lahjoitusvaroja myönnettiin muun muassa kaupungin hyvinvointipalvelujen yksiköiden retkiin ja kesäteatterin pääsylippuihin sekä pienimuotoisiin tapahtumien, kuten konserttien järjestämiseen. 

Avustuksia myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella kahdesti vuodessa. Hakuajat ovat vuosittain 31.8. ja 28.2. mennessä. Hakuohjeet sekä lisätietoa lahjoitusrahastosta löydät tästä. 

Järjestöavustuksia jaetaan oululaisten hyvinvoinnin tukemiseen

Järjestöt ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kerta-avustusta läpi vuoden. Kerta-avustus on tarkoitettu yksittäisten kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen. Kerta-avustuksia on haettavissa tälle vuodelle vielä lähes 13000 euroa.

Lisäksi hyvinvointilautakunta voi myöntää järjestöavustusta Oulussa toimivalle sosiaali- ja terveysalan järjestölle. Järjestön toiminnan pitää ehtojen mukaan edistää oululaisten omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäistä syrjäytymistä. Avustusta myönnetään rekisteröidylle yhdistykselle ja se on tarkoitettu pitempiaikaiseen toimintaan. Järjestöavustukset tulevat haettavaksi tammikuussa.

Tästä löydät lisätietoa järjestöavustuksista. 

Aikuisten kehitysvammaisten retkellä tutustuttiin Kierikkiin oppaan johdolla. Toimintakeskus Kipinän kesäkuisen retken Kierikkikeskukseen mahdollisti lahjoitusvarat ja Kaikukortti. Kuva: Helena Ollanketo.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.