Ajankohtaista

< Takaisin

Hyvinvointipalvelut myöntää järjestöille lähes 160 000 euroa

Vuosittain jaettaviin hyvinvointipalveluiden järjestöavustuksiin saapui tänä vuonna hakemuksia 108. Järjestöt hakivat avustuksia 550 656 euron verran, mutta määrärahaa avustuksiin on varattu vain 165 000 euroa.

Avustuksia päätetään myöntää hakuehdot täyttäville 73 järjestölle sekä ehdollisena 26 järjestölle, yhteensä 159 399 euron edestä.

Avustuksia saavat muun muassa erilaiset potilasjärjestöt ja eläkeyhdistykset.

Vapaa-ajan toiminta-avustuksia myönnetään 59 500 euroa, palveluavustuksia 95 000 euroa, ehkäisevän päihdetyön ja terveyskasvatuksen avustuksia 6 500 euroa ja kerta-avustuksiin 4 000 euroa.

Järjestöavustusta voi saada Oulussa toimiva järjestö, joka edistää oululaisten omaa aktiivisuutta, yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Lue lisää järjestöavustuksista.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.