Ajankohtaista

< Takaisin

Hyvinvointia Rajakylään

Rajakylän terveysaseman toiminta muuttaa muotoaan. Vastaanotto siirtyy elokuussa remontista kuoriutuvaan Tuiran hyvinvointikeskukseen.

Rajakylä ei kuitenkaan tyhjene: alueelle on suunniteltu hyvinvointipistettä ja eri kohderyhmien luo jalkautuvia hyvinvointipalveluita yhdessä alueen asukkaiden ja järjestöjen kanssa. ODL:n koordinoima Itu2-hanke on ollut suunnittelussa keskeinen toimija.

Projektipäällikkö Tarja Siira, mistä Itu2-hankkeessa on kyse?

– Itu2-hankkeessa parannetaan Rajakylän asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja työllistymistä sekä alueen vetovoimaisuutta, siisteyttä ja turvallisuutta. Rajakylän olohuoneessa on ollut taideryhmää, tanssikurssia, Hyvän mielen talon tarinakahviloita ja vertaistoimintaa. Asukkaille on järjestetty matalan kynnyksen palveluohjausta.

– Rajakyläläiset ovat kehittäneet osallistuvan budjetoinnin keinoin Rajakylästä parempaa ja turvallisempaa paikka elää ja asua.
 


Neuvolatarkastus päiväkodissa

Monilla on ollut huolena, että palvelut siirtyvät pois Rajakylästä. Rajakylään tulevia hyvinvointipalveluita suunniteltaessa on kuitenkin kuultu laajaa joukkoa alueen asukkaita. Mukana suunnittelussa ja työpajoissa on ollut lisäksi järjestöjä, julkisia toimijoita ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

– Alueelle on toivottu muun muassa matalan kynnyksen palveluohjausta eri hyvinvointikeskuksen toimijoilta ja lisäksi te-toimistoa, sosiaaliohjausta, sairaanhoitajan vastaanottoa ikäihmisille sekä digitalkkaria, kertoo suunnittelussa alusta asti mukana ollut Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Terttu Turunen.

Rajakylän hoivalle ja uuteen päiväkotiin on suunniteltu lapsiperhepalveluita. Alueen päiväkodit tarjoavat jo nyt mahdollisuuden hyödyntää päiväkodin tiloja lapsen nelivuotistarkastuksen toteuttamiseen. Perheille, lapsille ja nuorille järjestetään palveluita ja toimintaa myös Talvikkipuistossa, nuokkarilla, kouluissa ja päiväkodeissa.

Tuirankartanoon uusi perhekeskus

Lapsiperheitä palvelee myös Tuirankartanossa aloittava perhekeskus. Perhekeskuksessa tuki tuodaan lähelle lapsen, nuoren ja perheen arkea. Tuki suunnitellaan yhdessä perheen ja heidän lähiverkostonsa kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tarpeiden mukaan voidaan järjestää esimerkiksi ryhmiä järjestötoimijoiden ja lapsiperhepalveluiden työntekijöiden kanssa.

Digiasioihin apua

Digitalkkarina Rajakylässä työskennellyt Veli-Pekka Kultanen kertoo, että tarvetta tietotekniikkaohjaukselle on: verkkopalvelut lisääntyvät kaiken aikaa ja kaikki pitäisi osata tehdä tietokoneella. Veli-Pekka on opastanut rajakyläläisiä sekä yhteisopetuksissa että henkilökohtaisemmin ”kädestä pitäen”. Apua on tarvittu työttömyystukihakemuksen teosta pilvipalveluiden käyttöön.

– Kyllä tähän ihminen tarvitaan, lähipalvelua pitää olla jatkossakin.
 

Kirsi Kivelä

Rajakylässä suunnitellaan tulevaisuuden hyvinvointipalveluja. Työpajassa nousseita ideoita kirjaa ylös Kirsi Kivelä.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.