Ajankohtaista

< Takaisin

Ikäihmisten palveluissa muutoksia: Siirinkodista tehostetun palveluasumisen yksikkö ja Lassintalon palvelukeskuksen asukkaat muuttavat

Rajakylän hoivan yhteydessä sijaitseva Siirinkoti muutetaan hyvinvointilautakunnan päätöksellä tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Lassintalon palvelukodin toiminta siirtyy Siirinkotiin ja muihin yksiköihin.

Oulun kaupungin tavoitteena on, että 92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien palvelujen turvin. Kesäkuussa 2020 kotona asui tarvittaessa palvelujen turvin 91,3 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, tehostetussa palveluasumisessa 7,4 ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 1,3 prosenttia. Laitoshoitoa vähennetään asteittain, samalla kun palvelurakennetta kevennetään ja monipuolistetaan.

Vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua.

Ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista palvelua, tarjotaan laitoshoidon vaihtoehtona kotona asumista tukevia palveluita, tehostettua kotihoitoa, välimuotoista asumista ja tehostetuttua palveluasumista.

Siirinkodista tehostetun palveluasumisen yksikkö

Rajakylän hoivan Siirinkoti, jossa on 30 asukaspaikkaa, toimii tällä hetkellä laitoshoidon yksikkönä. Siirinkoti muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi 1.12.2020 alkaen.

Siirinkoti soveltuu tarkoitukseen hyvin: se jakautuu kahteen erilliseen 15 asukkaan yksikköön ja huoneet ovat yhdelle asukkaalle tarkoitettuja, kooltaan noin 21 m2 yksiöitä, joissa on esteetön wc. Samassa kiinteistössä toimii hyvinvointipiste, kirjasto ja Taatontupa.

Siirinkodin nykyiset asukkaat saavat tarkoituksenmukaisen hoitoa ja palvelua vastaavan palvelupaikan. Asukkaat ja omaiset esittävät toiveen tulevasta hoivahoidon tai tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Laitoshoidon päätöksellä olevalle asukkaalle etsitään toinen laitospaikka. Asukas voi myös jäädä Siirinkotiin, jos tehostettu palveluasuminen soveltuu hänelle.

Siirinkodissa työskentelee tällä hetkellä palveluesimies, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja aulaemäntä. Laskennallinen hoitotyön mitoitus on 0,57. Muutos edellyttää myös henkilöstöltä uudenlaista hoitokulttuuria. Henkilöstölle järjestetään muutoskoulutusta. Muutosprosessin hyvä sujuminen turvataan riittävällä henkilöstön mitoituksella.

Lassintalon palvelukodin toiminta loppuu vuoden 2020 lopussa

Lassintalon hoivayksikön toiminta on loppunut joulukuussa 2019. Lassintalon palvelukodissa on tällä hetkellä 14 tehostetun palveluasumisen asukasta.

Lassintalon palvelukoti suljetaan hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti 31.12.2020 mennessä.

Palvelukodin tilat eivät täytä kaikilta osin tehostetulla palveluasumiselle asetettuja tilavaatimuksia ja pienenä 14-paikkaisena yksikkönä se on henkilöstön saatavuuden kannalta haavoittuva yksikkö.

Nykyisille asukkaille tarjotaan mahdollisuus siirtyä Siirinkodin tehostetun palveluasumisen yksiköön. He voivat myös valita mieleisensä hoitopaikan palvelusetelillä. Omaisten ja hoidettavien kanssa on käyty rakentava vuoropuhelu siirroista.

Palvelukodissa työskentelee palveluesimies (0,5), sairaanhoitaja, lähi- ja perushoitajia ja aulaemäntä. Laskennallinen hoitotyön mitoitus on 0,6. Kaikille työntekijöille voidaan osoittaa töitä muissa hyvinvointipalveluiden yksiköissä.

Lassintaloon jää Helmerin päivätoiminta, seniorikeskus, sosiaalisen kuntoutuksen tiloja, ateriapalvelujen jakelukeittiö sekä väistötiloissa oleva Mäntykoti. 

Siirinkodin muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi vaikuttaa nettosäästönä 200 000 - 250 000 euroa vuodessa. Lassintalon tehostetun palveluasumisen 14 asukkaan palvelun järjestäminen palvelusetelillä tarkoittaa nettosäästönä noin 200 000 euroa vuodessa.

Lassintalon palvelukodin henkilöstölle on pidetty henkilöstöinfo 28.8.2020 ja Siirinkodin henkilöstölle 31.8.2020. Siirinkodin omaisille on pidetty omaistenilta 31.8.2020 ja Lassintalon omaisille 3.9.2020. Omaisten infoissa ei noussut esille sellaisia tekijöitä, jotka estäisivät muutoksen toteutuksen. Hyvinvointipalvelujen henkilöstötoimikunta on antanut lausunnon muutoksista 22.9.2020.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.