Ajankohtaista

< Takaisin

Ikäihmisten vuorohoito kohdennetaan omaishoidon tueksi

Oulun kaupungin ikäihmisten palveluiden lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään tarvittavien palvelujen turvin. Myös vanhuspalvelulaissa korostetaan kotiin annettavan hoidon ja palvelun ensisijaisuutta. Omaishoitajien jaksamisen tueksi ikäihmisten vuorohoito suunnataan omaishoidettaville ikääntyneille.

Vuorohoito on lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa. Vuorohoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Vuorohoitoa tarjotaan seitsemässä eri paikassa ympäri Oulua.

Hyvinvointilautakunta päätti 15.9., että ikäihmisten säännöllinen vuorohoito kohdennetaan pääasiassa omaishoitajien vapaisiin 1.12.2020 alkaen. Omaishoitajien vapaat voivat olla sekä lakisääteisiä että harkinnanvaraisia. 

Vuorohoitoa voidaan myöntää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Omaishoitajatilanteessa on tapahtunut äkillisiä muutoksia.
  • Omaishoidettava tarvitsee kuntoutusta ja toipumispaikan esimerkiksi sairaalajakson jälkeen.
  • Sosiaalisen tuen tarve tai yksinäisyys on lisääntynyt.
  • On aloitettu uusi lääkitys tai muu hoito, joka vaatii tiivistä seurantaa.
  • Vuorokausirytmiä pyritään saamaan säännölliseksi.

Esitetyt periaatteet poikkeavat aikaisemmasta käytännöstä siten, että vuorohoitoa ei pääsääntöisesti myönnetä säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Tapauskohtaisesti sitä voidaan edelleen myöntää myös heille.

Vuorohoidon tarvetta ja sopivuutta kullekin asiakkaalle harkitaan. Siirtyminen kotoa eri ympäristöön ei ole aina ikääntyneen edun mukaista. Erityisesti muistisairaan asiakkaan hoidossa ympäristön vaihdos voi aiheuttaa sekavuutta, levottomuutta ja mielialan laskua. Myöskään toimintakyky eivätkä kotona tarvittavat taidot ja kyvyt vahvistu vieraassa ympäristössä.

Vanhusneuvostolta on pyydetty lausunto esitetyistä vuorohoidon myöntämisen perusteista ja lausunnon kannanotot huomioidaan toiminnassa.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.