Ajankohtaista

< Takaisin

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus?

Oulun kaupunki järjestää lastensuojelun perhehoidon ennakkovalmennuksia. Valmennus on suunnattu sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille perheille. Sijaisperheitä haetaan alle 18-vuotiaille huostaan otetuille lapsille, ensisijaisesti Oulun lähistöltä. 

Seuraava ryhmämuotoinen perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa joulukuussa 2019. 

 

Haussa tavallisia perheitä

 

Valmennukseen haetaan tavallisia perheitä, jotka voivat tarjota lapselle kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa. Perheet antavat lapselle mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja läheisiin ihmissuhteisiin. 


Perheen elämäntilanteen tulee olla sellainen, että he voivat sitoutua sijaisvanhemmuuteen. Perheeltä edellytetään valmiutta toimia yhteistyössä lapsen biologisten vanhempien ja läheisten sekä lapsen asioissa mukana olevien viranomaisten kanssa. Perheitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin eri-ikäisille lapsille. 


Ennakkovalmennus kestää 4–6 kuukautta


Perhehoitajan ennakkovalmennus kestää 4–6 kuukautta ja se järjestetään ryhmämuotoisena valmennuksena. Valmennukseen halukkaille perheille järjestetään ennen valmennuksen alkamista haastattelu, jossa keskustellaan perheen tilanteesta ja pyritään vastaamaan perhettä askarruttaviin kysymyksiin. Valmennuksessa käydään läpi perhehoitajan tehtävät ja valmiudet, lastensuojelaki sekä annetaan tietoa sijoitettujen lasten  erityistarpeista. 


Perhehoitajalle nimetään oma vastuutyöntekijä valmennuksen jälkeen ja jokaisella sijoitetulla lapsella on oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tämän lisäksi perheitä tuetaan alkuohjauksella, täydennyskoulutuksella, työnohjauksella, vertaisryhmätoiminnalla sekä mielenterveys- ja terveydenhuollon palveluilla. Sijaisvanhemmille maksetaan lapsen hoidosta palkkio ja kulukorvaus.


Seuraava ryhmämuotoinen perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa joulukuussa 2019. Ryhmässä on tilaa vielä muutamalle perheelle. 


Ennakkovalmennuksta saa lisätietoja sosiaalityöntekijä Seija Matinlassi-Röntyseltä, p. 044 703 6216 tai seija.matinlassi-rontynen [at] ouka.fi. 
 
Lisäksi lisätietoa perhehoitajana toimimisesta ja perhehoidosta saa 
• perhehoidon palveluesimieheltä 044 703 6253 ja 
• tukiyksikön sosiaalityöntekijöiltä 044 703 6222 tai 044 703 4869.

Lisätietoa sijaisvanhemmuudesta löydät verkkosivuiltamme. 
 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.