Ajankohtaista

< Takaisin

Kontinkankaan hyvinvointikeskus avautuu tammikuussa

Kontinkankaan hyvinvointikeskus avautuu vuoden 2015 alussa. Hyvinvointikeskus tulee toimimaan peruskorjatussa lääninsairaalassa sekä sen välittömässä läheisyydessä olevassa rakennuksessa, jossa toimii tällä hetkellä mm. Kontinkankaan terveysasema. Hyvinvointikeskuksessa tarjotaan kattavasti sosiaali- ja terveyspalveluja. Osa palveluista on tarkoitettu lähialueiden asukkaille, mutta osa palveluistaon tarkoitettu kaikille oululaisille.  Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvia asukkaita on yhteensä noin 54 000.

Muutokset terveysasemilla

Kontinkankaan remontoituun päärakennukseen muuttavat tammikuun alussa keskustan terveysasema sekä Kontinkankaan nykyinen terveysasema.  Terveysasema vaihtuu Kontinkankaalle tammikuun alussa kaikilla keskustan terveysaseman asiakkailla, mikäli he itse eivät ole valinneet toista terveysasemaa. Myös keskustan ja Kontinkankaan neuvolat palvelevat hyvinvointikeskuksessa tammikuusta alkaen. Suun terveydenhuolto säilyy keskustan terveysaseman tiloissa vuoden 2017 alkuun saakka.

Höyhtyän terveysaseman palveluiden muutto Kontinkankaalle tapahtunee aikaisintaan kevään 2015 aikana. Sepän terveysasema jatkaa keskustassa elokuuhun 2015 saakka. Kaupunki suunnittelee Sepän terveysasemasta luopumista. Höyhtyän ja Sepän terveysasemien palvelut siirtyvät Kontinkankaalle, mikäli kaupunginvaltuusto päättää asiasta talousarvion yhteydessä joulukuussa.

Oulun kaupungin muiden alueiden asukkaiden terveysasemat säilyvät ennallaan. Kuntalaisilla on kuitenkin mahdollisuus valita itse oma terveysasemansa. Kontinkankaan voi valita, vaikka asuisi toisen terveysaseman alueella. Niin ikään Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen asiakkaat voivat valita jonkun muun terveysaseman tai hyvinvointikeskuksen.

Muutoksia terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden keskitetyissä palveluissa

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa palvelevat terveydenhuollon keskitetyistä palveluista opiskeluterveydenhuolto, lasten kuntoutus ja puheterapia. Hyvinvointikeskuksessa on myös alueen mielenterveys- ja päihdetyöntekijöitä.

Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen muuttaa myös koko Oulun alueen asukkaita palvelevia sosiaalipalveluita. Toimeentulotuen etuusyksikkö, jossa käsitellään kirjalliset toimeentulotukihakemukset, muuttaa vuoden loppuun mennessä pois osoitteesta Mäkelininkatu 33.

Myös aikuissosiaalityön palvelut Mäkelininkadulta keskittyvät vuoden loppuun mennessä pitkälti Kontinkankaalle, josta palvelut tuotetaan koko Oulun alueelle, lähinnä Haukipudasta ja Kiimingin hyvinvointikeskusta lukuun ottamatta.

Eteläinen lastensuojeluasema muuttaa myös hyvinvointikeskuksen tiloihin nykyisistä keskustan terveysaseman tiloista. Pohjoinen lastensuojeluasema jatkaa edelleen Tuirankartanossa.

Maahanmuuttajapalveluiden toimisto Kauppurienkadulta muuttaa Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen sivurakennukseen ensi vuoden alkupuolella.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.