Ajankohtaista

< Takaisin

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus etenee aikataulussa – harjannostajaisia vietetään perjantaina 6.9.2013

 

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus on edennyt aikataulussa ja valmistuu vuonna 2014. Rakennushankkeessa tehdään parhaillaan kattavaa peruskorjausta A- ja G- rakennuksiin ja niiden tilat muutetaan palvelemaan avoterveydenhuoltoa. Korjattuihin tiloihin on tulossa moniammatillinen oppimiskeskus, terveysasemia, kuntoutus, kotisairaanhoito, opiskeluterveysasema, neuvola, puheterapia, sosiaalipalveluita, erikoislääkärien vastaanotto, tietotekniikan sovelluskoordinaattorit sekä etuusyksikkö.

Suunnittelu on tehty rakennuksen ehdoilla ja siinä on otettu huomioon rakennuksen kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Tavoitteena on saada mahdollisimman pienillä tilamuutoksilla muuntojoustava pohjaratkaisu, kuitenkin eri yksiköiden tarpeet huomioiden. Suunnittelu on ulottunut myös palveluntarjoajan toimintamalleihin. Rakennukseen tulee uudenlainen toimintaympäristö, jolla parannetaan asiakaspalvelua sekä luomaan yhteistyötä eri yksiköiden välille.

Rakennuksen kerrosala on 11 977 kem², bruttoala 13 289,5brm² ja tilavuus 47 100m³. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15 650 000 €.

Tilaajana toimii Liikelaitos Oulun Tilakeskus. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Uki Arkkitehdit Oy ja kohteen pääurakoitsijana toimii Rakennuskartio Oy.

Rakentamisen vaiheet
Hanke käynnistettiin tammikuun puolivälissä 2013 kattavilla purkutöillä ja sääsuojan rakentamisella. Nyt hankkeen purkutyöt ovat loppusuoralla ja ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Myös uutta on päästy rakentamaan, mm. ullakolla on valmiina kaksi ilmanvaihtokonehuonetta ja kolmas valmistuu lähiaikoina. Uusi vesikatto on valmis suurimmassa osassa rakennusta ja sen osalta sääsuojaa on voitu jo purkaa. Lisäksi sisäseinien kipsitasoituksia ja uusien lattioiden valuja sekä uusia ilmanvaihto- ja putkilinjoja on päästy tekemään 5.kerroksesta aina 3.kerrokseen asti.

Rakennuksessa on 7 kerrosta: kellari, pohjakerros ja 1.-5 kerrokset. Kerrosten töiden yhteensovittaminen niin, että työmaa pystytään tekemään loogisessa järjestyksessä ja pitämään siistissä kunnossa, on vaatinut vastaavantyönjohtajan ja muiden työnjohtajien erityistä ammattitaitoa. Henkilöluku työmaalla on tällä hetkellä noin 50 työmiestä ja heidän työnjohtajansa. Työmaalla ei ole sattunut työtapaturmia.

Kuten suunnittelussa, myös rakentamisessa kunnioitetaan vanhaa ja edetä suunnitelmien mukaan niin, ettei loukata rakennuksen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja.

Kontinkankaan vanha sairaala on rakennettu vuonna 1938 ja sen on suunnitellut lääninhallituksen rakennustoimistosta arkkitehti Uno Ullberg. Tämä kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu rakennuskokonaisuus edustaa tyyliltään funktionalismia.

Lisätietoja:
Oulun Tilakeskus, projektipäällikkö Jarmo Järvelä p. 040 557 0895
HYVE, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut, hankesuunnittelija Marjaana Haarala p. 044 7034082 
 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.