Ajankohtaista

< Takaisin

Lapsiperheiden maksuton kahden viikon kotipalvelu jatkuu myös vuonna 2021

Hyvinvointilautakunta päätti 17.11. kokouksessaan, että maksuttoman kahden viikon kotipalvelun myöntämistä lapsiperheille jatketaan myös vuonna 2021.

Uudet kotipalvelun asiakasperheet saavat kerran kalenterivuodessa sosiaalihuoltolain 19 §:n myöntämisperusteiden mukaisesti maksutonta kotipalvelua kahden viikon yhtäjaksoiselle ajalle. Maksuttoman lapsiperheiden kotipalvelujakson aikana perheiden palvelutarve ja säännöllisen kotipalvelun tai muun tuen tarve arvioidaan.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään perhepalveluna kaiken ikäisille lapsille ja heidän perheilleen, jos heillä on erityinen perhe- tai elämäntilanne tai jokin toimintakykyä alentava syy.

Toimintakykyä alentavia syitä ovat esimerkiksi sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy, kuten uupumus tai rasittuneisuus.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana.

Maksuttoman lapsiperheiden kotipalvelun kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat noin 220 000 euroa, joista asiakkaiden omavastuiden osuus, jotka kaupunki on maksanut, on arvioituna noin 27 000 euroa. Vuonna 2019 maksutonta lapsiperheiden kotipalvelua on myönnetty 421 asiakkaalle, joista uusia asiakkaita palvelussa on ollut 400.

Lapsivaikutusten arvioinnin perusteella maksuton kotipalvelu vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä myönteisesti lapsiin.

 

Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta.

 

 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.