Ajankohtaista

< Takaisin

Nuorten terveystottumukset parantuneet Oulussa

Valtaosa oululaisista nuorista kokee terveydentilansa ja kouluolonsa hyväksi. Nuorten terveystottumukset ovat parantuneet, ja suotuisa kehitys näkyy esimerkiksi päivittäisen tupakoinnin ja humalajuomisen vähentymisenä ja liikunnan lisääntymisenä sekä ylipainon vähentymisenä. Myös kokemus opiskelijahuollon tuesta on lisääntynyt. Terveellisten elintapojen, riittävän levon ja erityisesti päihteettömyyden edistämiseen on pyrittävä edelleen satsaamaan, sillä huumekokeilut ovat lisääntyneet viime vuosina Oulussa. Erityistä huolenaihetta nousee vanhempien työttömyyden kasvusta ja sen vaikutuksista nuorten hyvinvointiin.

Tulokset selviävät THL:n kouluterveyskyselystä, joka kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista ja kokemuksia opiskelijahuollon tuesta. Kysely toteutetaan koko maassa kahden vuoden välein peruskoulun 8.─9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Kyselyn avulla saadaan kerättyä nuorilta heidän käsityksiään ja kokemuksiaan. Vuonna 2013 kyselyyn vastasi koko maassa noin 183 000 ja Oulussa n. 7 000 nuorta. Oulu on ollut mukana vuodesta 1997 lähtien.

Kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan käyttää tukemaan nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa. Oppilaitokset voivat käyttää tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskelijahuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa. Kunnat voivat hyödyntää tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.

Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 26.2. ja hyvinvointilautakunnassa 27.2.

Kysely kokonaisuudessaan

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.