Ajankohtaista

< Takaisin

Saattajia koskevat rajoitukset vastaanotolla ja neuvolassa

Päivitys 20.1.2021: Äitiysneuvolassa isä tai saattaja voi tulla mukaan vastaanottokäynneille. Lastenneuvolakäynneille voivat myös osallistua molemmat vanhemmat. Keskusneuvolan tutkimuksiin odottava äiti tulee yksin.

 

Saattajia koskevat rajoitukset vastaanotoilla sekä neuvolakäynneillä jatkuvat koronavirusepidemian takia 1.2.2021 asti. Äitiysneuvolassa isä tai saattaja voi tulla mukaan ensikäynnille, mutta ei enää jatkokäynneille. Keskusneuvolan tutkimuksiin odottava äiti tulee yksin. Lastenneuvolakäynnillä voi olla mukana yksi saattaja.

Myös hoitajan tai lääkärin vastaanotolle voi tulla vain yksi saattaja mukaan.

”Koronavirusepidemian leviämisvaiheessa tartuntoja pyritään vähentämään maskisuosituksen lisäksi terveydenhuollon vastaanotoilla siten, että pääsääntöisesti vain yksi saattaja voi olla mukana niillä asiakkailla, jotka eivät yksin pysty asioimaan vastaanotolla. Näitä asiakkaita ovat esimerkiksi lapset ja muistisairauksista kärsivät”, sanoo Oulun kaupungin tartuntatautilääkäri Jarkko Huusko.

Neuvolan rajoituksilla turvataan neuvolapalvelut perheille

Terveydenhuoltolain 15§ mukaan kunnan on järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut.

Terveydenhuoltolaissa on määritelty, että neuvolapalveluihin sisältyvät mm. sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden määräajoin toteutettava ja yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta ja edistäminen. Keskusneuvolan tilat ovat rajalliset, joten turvaväliä ei ole mahdollista järjestää.  Ultraäänitutkimuksia tekevän henkilökunnan määrä on myös varsin pieni, joten on tärkeää, että henkilökunta ei altistu koronainfektiolle, jolloin tutkimusten järjestäminen vaarantuu. Tämän takaamiseksi isän tai saattajan mukanaoloa keskusneuvolan ultraäänitutkimuksessa on rajoitettu 1.2.2021 saakka.

Terveydenhuoltolaissa on määritelty lisäksi, että neuvolapalveluihin sisältyy vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen. Tämän kohdan takaamiseksi isän tai saattajan mukanaolo äitiysneuvolan ensimmäisellä käynnillä on mahdollistettu. Isä tai saattaja voi tulla mukaan äitiysneuvolan ensimmäiselle käynnille, jolloin kartoitetaan perhetilanne ja huomioidaan puolison tai kumppanin rooli perheessä.

Edellä mainitut rajoitukset on tehty tarkan harkinnan perusteella noudattaen tartuntatautilain velvoitteita. Rajoitusten tarkoitus on varmistaa neuvolapalveluiden ja raskauden aikaisten sikiöseulontojen toteutuminen turvallisesti. 

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.