Ajankohtaista

< Takaisin

Saitko FinSote-kyselyn? - Aiheina hyvinvointi, terveys ja palvelukokemukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa syksyllä laajan FinSote-tutkimuksen. Kyselylomake lähetetään noin 70 000:lle 20 vuotta täyttäneelle syyskuun aikana. Kyselyn saa myös 3 000 oululaista.

Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa oululaisten hyvinvoinnista ja siitä, miten Oulussa hyvinvointia tukevia palveluita tulisi kehittää. Toivomme, että mahdollisimman moni kyselylomakkeen saaja vastaisi kyselyyn.

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niissä tapahtuneista muutoksista väestöryhmittäin. Tutkimus selvittää, miten Suomessa asuvat voivat, saavatko he tarvitessaan sosiaali- tai terveyspalveluja ja ovatko palvelut laadukkaita. Tieto on tärkeää palvelujen kehittämiseksi ja alueellisen ja sosioekonomisen eriarvoisuuden kaventamiseksi. Edellinen FinSote-kysely tehtiin vuonna 2018.

Kahden vuoden takaisen FinSote-kyselyn tulokset kertoivat esimerkiksi tarpeesta kehittää terveyspalvelujen saatavuutta ja työhyvinvointia: silloin noin 10 prosenttia vastaajista raportoi psyykkistä kuormittuneisuutta ja noin 25 prosenttia ei uskonut jaksavansa työssään eläkeikään asti. Riittämättömästi lääkäripalveluja saaneiden osuus oli 16 prosenttia, mikä vastaa koko väestöön suhteutettuna 400 000:ta ihmistä.

Tämän syksyn kyselyssä painotetaan kysymyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. FinSote 2020 selvittää myös väestön internetin ja digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä sekä koronaepidemian vaikutuksia hyvinvointiin ja toimeentuloon.

Vastaajat on poimittu satunnaisotannalla Digi- ja väestötietoviraston järjestelmistä. Jokainen tutkimukseen valikoitunut edustaa alueensa samanikäisiä ja -sukupuolisia henkilöitä. Yhtäkään vastaajaa ei voi korvata toisella, minkä vuoksi jokainen vastaus on tärkeä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan sote-alueittain THL:n verkkosivuilla kevään 2021 aikana. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.

Lisätietoja

FinSote-tutkimuksen kotisivut

Aikaisempien tutkimusten tulokset

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.