Ajankohtaista

< Takaisin

Suun terveydenhuollossa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut

Koronavirusepidemia vaikuttaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimintaan. Suun terveydenhuollon palveluja joudutaan supistamaan, jotta henkilöstön työturvallisuus voidaan taata.

Suun terveydenhuolto luetaan riskityöksi hoidossa syntyvän aerosolin ja sen mahdollisesti levittämien virusten takia. Työssä käytetään paljon suojavarusteita, myös poikkeavia suojavarusteita, joita ei ole saatavilla tarvittavaa määrää.

Supistettavien palvelujen määrästä riippuu, joudutaanko osa henkilöstöä lomauttamaan työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.

Yhteistoimintaneuvotteluiden kohteena oleva henkilöstö täsmennetään ensimmäisessä neuvottelussa 15.4.2020. Neuvottelut koskevat alkuvaiheessa koko suun terveydenhuollon henkilöstöä: 111 hammaslääkäriä, 31 suuhygienistiä 138 hammashoitajaa.

Neuvotteluissa käydään läpi suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisen suunnitelma koronaepidemian aikana sekä mahdollisten lomautusten perusteet ja kohdentuminen. Lomautusten arvioidaan kestävän alle 90 päivää. Työntekijöille pyritään ensisijaisesti osoittamaan muuta työtä.

Kaupunginhallitus on valtuuttanut 23.3.2020 kokouksessaan hallintokuntien johtajat käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut toimialoillaan. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että johtaja saa päättää henkilöstön lomauttamisesta, tarvittaessa kuntia koskevan yhteistoimintalain pykälän 15 mukaisesti, kun asia perustuu suoraan tai välillisesti viruspandemiaan.

Jakolinkki

Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.